Liczba skarg na banki złożonych do Arbitra Bankowego, działającego przy Związku Banków Polskich (ZBP), spadła do 1165 w 2010 roku wobec 1413 skarg rok wcześniej - poinformowała Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy.

„W 2010 roku klienci złożyli 1165 skarg, z czego 78% sporów dotyczyło kredytów, a połowa z tego - kredytów hipotecznych z ubezpieczeniem. Klienci skarżyli się na stosowanie przez banki niedozwolonych klauzul, zaś druga grupa to sprawy związane z ubezpieczeniem pomostowym i ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego" - powiedziała Marczyńska podczas konferencji.
Dodała, że pozostałe sprawy, podobnie jak rok wcześniej, dotyczyły kart płatniczych, bankomatów oraz rachunków bankowych.

W 2009 roku klienci złożyli 1413 skarg, z czego 70% sporów dotyczyło kredytów związanych z ubezpieczeniem.

Marczyńska powiedziała, że spadek liczby skarg w dużej mierze związany jest z prowadzeniem w 2009 roku I Rekomendacji Dobrych Praktyk Bancassurance, która choć formalnie obowiązywała od 1 listopada, to de facto była stosowana przez banki i firmy ubezpieczeniowe od kwietnia 2009 r. Dotyczyła ona ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi, realizowanych w formule ubezpieczeń grupowych.

Związek Banków Polskich (ZBP) i Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) mają już gotową II Rekomendację Dobrych Praktyk Bancassurance, którą chce wprowadzić w życie do lipca tego roku. Obejmuje ona cztery rodzaje umów ubezpieczeniowych, które zostały uznane za najpopularniejsze w kontekście kredytów hipotecznych: ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, ubezpieczenie wartości nieruchomości oraz ubezpieczenie tytułu prawnego.

Najważniejszą częścią rekomendacji jest określenie obowiązków informacyjnych banków wobec klienta. Dokumenty udostępniane klientom muszą zawierać takie informacje jak: przedmiot ubezpieczenia, zakres ochrony, informacje o podmiocie uprawnionym do otrzymania odszkodowania, informację o uprawnieniu firmy ubezpieczeniowej do regresu wobec klienta.
PIU i ZBP rozpoczęły już prace nad III rekomendacją dla rynku bancassurance, która będzie dotyczyła ubezpieczeń oszczędnościowych i inwestycyjnych. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku.