Wystarczy założyć dwa konta osobiste - jedno rozliczane w złotych, drugie w walucie obcej. Najmniejszą jednostką pieniądza, którą bank może zaksięgować na koncie walutowym, jest odpowiednik naszego jednego grosza - czyli jeden cent, eurocent czy pens.

Klienci hurtowo wysyłali jednogroszowe przelewy na konta walutowe, gdzie każdy grosik był zaokrąglany np. do jednego eurocenta. Zarobek: 3 gr na każdym przelewie. Wysłano ogromną liczbę takich przelewów.

Niektóre banki się zorientowały i ukróciły proceder.