Cena odniesienia wynosiła 6 zł. Oferta prywatna obejmowała 375.000 akcji serii B. Spółka pozyskała 2,25 mln zł. Kapitał zakładowy spółki wynosi 8.250.000 zł, po rejestracji podwyższenia o akcje serii B.

Przedmiotem działalności emitenta jest pośrednictwo w hurtowym obrocie paliwami płynnymi, w szczególności gazem LPG. Gaz transportowany jest drogą kolejową i transportem drogowym. Onico planuje wejść w handel LPG drogą morską. Autoryzowanym doradcą spółki jest DM Capital Partners.