Tak wynika z corocznego raportu Edelman Trust Barometer 2011, który bada poziom zaufania społeczeństwa do instytucji rządowych, biznesowych, organizacji pozarządowych i mediów.

Wynik polskiego sektora jest o tyle zaskakujący, iż wskutek kryzysu banki nie cieszą się na świecie zaufaniem. Przez ostatnie dwa lata zaufanie mieszkańców Stanów Zjednoczonych do tych instycucji spadło o 46 proc., Wielkiej Brytanii o 30 proc., a Niemiec o 28 proc.

Coraz więcej Polaków ufa też rządowi (wzrost o 11 proc. w porównaniu do ubiegłego roku) i mediom, które zyskały 16 proc. Zdaniem autorów raportu ewenementem w skali światowej jest 49-proc. wzrost reputacji prezesów firm w Polsce.

Zaufanie do organizacji pozarządowych przekroczyło 50 proc. w każdym kraju uwzględnionym w raporcie z wyjątkiem Rosji. Dla klientów czynnikami decydującymi o reputacji firmy są wysokiej jakości produkty, przejrzystość i dobre traktowanie pracowników. Wyniki finansowe uważają za czynnik najmniej istotny.

– Polska różni się od innych krajów pod względem tego, w kim pokładamy zaufanie – mówi Barbara Kwiecień z Edelman Polska. – Jeśli rząd i poszczególne sektory gospodarki dołożyły starań, by zyskać zaufanie społeczne, to nie muszą się mierzyć z utratą pozytywnego wizerunku – dodaje.