W USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Hiszpanii zaufanie klientów do banków nadal spada, natomiast Polacy są zadowoleni z usług bankowych - wynika z badania Ernst & Young, dotyczącego zaufania do sektora bankowego.

Firma doradcza Ernst & Young pod koniec 2010 r. przeprowadziła badanie klientów banków detalicznych w 26 krajach świata. Wzięło w nim udział ponad 20 tys. klientów banków, w tym tysiąc z Polski.

"Wyniki badania potwierdzają, że zaufanie do instytucji finansowych w USA, Wielkiej Brytanii i Niemczech spada, a główne tego przyczyny są wciąż związane z kryzysem" - powiedziała w poniedziałek na konferencji prasowej Iwona Kozera z Ernst & Young, prezentując wyniki badania.

W skali globalnej 44 proc. klientów banków detalicznych powiedziało, że ich poziom zaufania w stosunku do banków spadł w ciągu ostatnich 12 miesięcy; 13 proc. uznało, że wzrósł, a 43 proc. odpowiedziało, że jest bez zmian. Największe spadki zaufania odnotowano w Wielkiej Brytanii - 63 proc. klientów, Niemczech - 61 proc., USA - 55 proc., Hiszpanii - 58 proc.

Zdaniem Kozery, główne powody, dla których poziom zaufania spadł, to obawy klientów przed kryzysem, recesją, a także brak wiary, że banki dobrze chronią swoje aktywa.

Kozera powiedziała, że w Polsce klienci . "Wynika to głównie z tego, że były one mniej dotknięte kryzysem, niż ich spółki matki i inne globalne marki finansowe" - wyjaśniła. Dodała, że oczekiwania Polaków wobec instytucji finansowych są też zdecydowanie niższe niż w krajach zamożniejszych. "To kolejna przyczyna naszego zadowolenia z banków" - zaznaczyła.

Z badania wynika, że w naszym kraju 59 proc. klientów ufa bankom tak samo jak przed rokiem, 15 proc. bardziej, a 26 proc. mniej niż przed 12 miesiącami.

"Duża grupa Polaków mówi, że nie jest zadowolona z tego, jak kształtują się produkty i usługi banków" - powiedziała.

Badanie wykazało, że 47 proc. Polaków korzysta z usług jednego banku, 38 proc. z dwóch, 12 proc. z trzech, a 4 proc. z więcej niż trzech. Najbardziej zadowoleni jesteśmy z bankowości elektronicznej, dostępności oddziałów bankowych oraz bankomatów.