W IV kwartale wyniesie on ponad 0,7 mld zł, a w całym 2010 r. przekroczy 3 mld zł. Koncern odnotował wzrost sprzedaży rafineryjnej o 8 proc. rok do roku, osiągnięty w dużej mierze na rynku litewskim oraz czeskim.

Z kolei sprzedaż detaliczna rosła głównie na rynku polskim przy stabilnym poziomie sprzedaży w Czechach i w Niemczech. Generalnie sprzedaż rafineryjna oraz detaliczna PKN wzrosły w całym 2010 r. odpowiednio o 1 i 5 proc., osiągając łączny poziom ponad 29 mln ton.

Spółka zwiększyła przerób ropy w IV kwartale do 7,5 mln ton (to 14 proc. rok do roku i 2 proc. kwartał do kwartału). W sumie przerób w PKN przekroczył w 2010 r. 28 mln ton i był o 3 proc. wyższy w porównaniu z 2009 r. Przerób ropy w rafinerii w Płocku wyniósł w IV kwartale 2010 r. 3,79 mln ton. Rafineria ta pracowała przy pełnym wykorzystaniu dostępnych mocy przerobowych.