„W związku z upływającą kadencją obecnego zarządu PKN Orlen, rada nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2011 roku, zdecydowała o ogłoszeniu konkursu na stanowisko prezesa oraz członków zarządu" – czytamy w komunikacie.

Spółka zapowiedziała, że szczegółowe warunki konkursu zostaną podane w ogłoszeniach, które ukażą się w dziennikach ogólnopolskich oraz na stronie internetowej PKN Orlen 28 stycznia 2011 roku. 

„Kadencja obecnego zarządu upłynie z dniem odbycia walnego zgromadzenia spółki podsumowującego rok 2010" – czytamy dalej.
Prezesem PKN Orlen i dyrektorem generalnym od września 2008 roku jest Jacek Krawiec.

Oprócz niego w skład zarządu wchodzą: Sławomir Jędrzejczyk - wiceprezes zarządu ds. finansowych, Wojciech Kotlarek - członek zarządu ds. sprzedaży, Krystian Pater - członek zarządu ds. rafinerii i Marek Serafin - członek zarządu ds. petrochemii.