MSP wybrało w połowie stycznia tzw. globalnych koordynatorów oferty Banku Gospodarki Żywnościowej. Za jej prowadzenie będą odpowiedzialni: Citi Handlowy i UBS. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy BGŻ zdecydowało w październiku ub.r., iż do debiutu giełdowego banku może dojść nie wcześniej niż 1 maja br. i nie później niż 22 stycznia 2012 roku.

Skarb Państwa ma 37,26 proc. akcji BGŻ. Rabobank International Holding B.V. kontroluje 59,35 proc. walorów tego banku; pozostałe 3,39 proc. papierów należy do osób prawnych i fizycznych, w tym banków spółdzielczych i osób z akcjonariatu pracowniczego.

Wydobywająca głównie węgiel koksowy Jastrzębska Spółka Węglowa w ramach planowanej prywatyzacji spodziewa się pozyskać z giełdy ok. 3,5 mld zł na realizację kluczowych przedsięwzięć.

MSP tworzy ze spółek Dipservice i TON Agro holding nieruchomościowy. Resort analizuje, jakie inne spółki z tego sektora mogą być włączone do grupy.

Szef resortu skarbu zapowiedział w środę, że planowane na ten rok przychody z prywatyzacji na poziomie 15 mld zł to "plan minimum".

MSP prowadzi obecnie prywatyzację ok. 330 podmiotów, w tym m.in. dziewięciu uzdrowisk, blisko trzydziestu przedsiębiorstw komunikacji samochodowej. Wyzwaniem dla resortu skarbu ma być sprzedaż spółek z branży chemicznej, giełd rolnych, spółek inseminacyjnych - tzw. SHiUZ'ów oraz Krajowej Spółki Cukrowej.

Plany prywatyzacyjne MSP na ten rok obejmują również sprzedaż Zakładów Tworzyw Sztucznych +Gamrat+, Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin oraz dwóch kopalń węgla brunatnego - Adamów i Konin, Zakładu Górniczo-Hutniczego "Bolesław", Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki "Siarkopol" czy Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych "Victoria".

Do końca pierwszego kwartału 2011 r. ministerstwo chce wybrać inwestora dla Enei.

Resort powróci również m.in. do prywatyzacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. Na sprzedaż trafią też mniejsze spółki chemiczne, jak Azoty Adipol, czy Chemiczne Zakłady Rudniki.

Plan resortu skarbu przewidywał przychody z prywatyzacji na 2010 r. w wysokości 25 mld zł. W grudniu MSP miało 26,5 mld zł z tytułu podpisanych umów. Wpływy kasowe wynosiły natomiast ok. 18,4 mld zł, ponieważ do MSP nie wpłynęło ponad 7,53 mld zł ze sprzedaży 84,19 proc. akcji Energi firmie PGE. W połowie stycznia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję o zakazie przejęcia Energi przez grupę.

Urząd uznał, że planowana transakcja doprowadziłaby do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku energii elektrycznej. PGE ma czas do piątku na odwołanie się od decyzji UOKiK do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółka zapowiedziała, że złoży odwołanie.