Na początku marca BGŻ złożył prospekt do KNF. Oferta publiczna banku, w której akcje sprzedawać będzie tylko resort skarbu, ma odbyć się się w drugim kwartale tego roku. Media donosiły nieoficjalnie, że debiut giełdowy BGŻ zaplanowano na 27 maja.

Szef resortu skarbu powiedział PAP, że nie ma jeszcze wyznaczonej daty debiutu BGŻ na warszawskiej giełdzie.

"Trzeba pamiętać, że to jest oferta publiczna Rabobanku. Ta transakcja, jej powodzenie, jest bezpośrednio w rękach zarządu BGŻ i Rabobanku. Wiadomo, że Skarb Państwa korporacyjnie niewiele znaczy w BGŻ. Oczekujemy od większościowego akcjonariusza, żeby to była udana transakcja. Oczekuję na jasne określenie się Rabobanku w tym procesie, co do podstawy sprzedaży akcji w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego" - zaznaczył Grad.

W połowie lipca 2010 r. MSP zakończyło negocjacje z Rabobankiem w sprawie sprzedaży akcji BGŻ będących własnością Skarbu Państwa

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy BGŻ zdecydowało w październiku 2010 r., że do debiutu giełdowego banku może dojść nie wcześniej niż 1 maja 2011 r. i nie później niż 22 stycznia 2012 r.

W połowie lipca 2010 r. MSP zakończyło negocjacje z Rabobankiem w sprawie sprzedaży akcji BGŻ będących własnością Skarbu Państwa. Powodem była niesatysfakcjonująca ministerstwo oferta.

Skarb Państwa ma 37,26 proc. akcji BGŻ. Rabobank International Holding B.V. kontroluje 59,35 proc. walorów tego banku; pozostałe papiery należą do osób prawnych i fizycznych, w tym banków spółdzielczych i osób z akcjonariatu pracowniczego.

Globalnymi koordynatorami oferty BGŻ są odpowiedzialni: Citi Handlowy i UBS, a bankami za budowę księgi popytu: PKO BP oraz Banco Espirito Santo Polska.