Z dotychczasowego składu zarządu PKN Orlen, oprócz Krawca, pozostali: wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk, który odpowiada za finanse oraz Marek Serafin, członek zarządu ds. petrochemii oraz Krystian Pater, członek zarządu ds. rafinerii.

W nowym składzie zarządu płockiego koncernu nie znalazł się Wojciech Kotlarek, który odpowiadał za sprzedaż. Jego kompetencje obejmie powołana przez radę spółki Piotrowska-Oliwa - wcześniej była m.in. prezesem PTK Centertel.

Jak podało w komunikacie biuro prasowe PKN Orlen, wybrany w czwartek zarząd rozpocznie swą kadencję po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które przyjmie sprawozdanie z działalności spółki w 2010 r. "Decyzja rady nadzorczej jest dowodem uznania i zaufania dla naszych działań, a także potwierdzeniem słuszności obranego przez zarząd kierunku rozwoju PKN Orlen" - powiedział, cytowany w komunikacie, Krawiec. To pierwszy w historii prezes płockiego koncernu, który został wybrany ponownie na to stanowisko.

Konkurs na prezesa i członków zarządu PKN Orlen rada nadzorcza ogłosiła 28 stycznia

Zdaniem Krawca, rada PKN Orlen doceniła to, że pierwszy etap pięcioletniej strategii spółki "został w pełni zrealizowany, a firma jest obecnie bardzo dobrze przygotowana do budowy kompetencji w nowych obszarach". "Poprzednia kadencja przypadła na wyjątkowo trudny okres światowego kryzysu finansowego. Jednakże, mimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych, udało nam się znacząco poprawić sytuację finansową spółki, co spotkało się z uznaniem inwestorów i zostało pozytywnie ocenione przez rynek" - oświadczył Krawiec.

Prezes PKN Orlen podkreślił, że jest pewien, że "zachowanie ciągłości w zarządzaniu spółką będzie miało korzystny wpływ na umocnienie pozycji rynkowej" największej polskiej firmy paliwowej. Podczas czwartkowego posiedzenia rada PKN Orlen podjęła decyzję o kontynuowaniu konkursu na stanowisko członka zarządu ds. wydobycia ropy (upstream), we współpracy z wcześniej wybranym doradcą personalnym. Postanowiła jednocześnie o zamknięciu konkursu na stanowisko członka zarządu ds. zarządzania łańcuchem wartości bez wyłonienia kandydata.

Konkurs na prezesa i członków zarządu PKN Orlen rada nadzorcza ogłosiła 28 stycznia w związku z upływającą kadencją zarządu płockiego koncernu - kadencja upływa w dniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które podsumuje działalność spółki w 2010 r.

Zgodnie ze statutem PKN Orlen w zarządzie tej spółki może zasiadać od 5 do 9 osób, w tym prezes, wiceprezesi i członkowie. Ostatnich zmian w zarządzie płockiego koncernu rada nadzorcza spółki dokonała we wrześniu 2008 r. Wtedy prezesem PKN Orlen został Krawiec, a wiceprezesem Jędrzejczyk - wcześniej, od czerwca 2008 r., obaj byli członkami zarządu płockiego koncernu.