Jak tłumaczy Tomasz Starzyk, analityk z Dun & Bradstreet, przyczyn należy upatrywać w trudności i wydłużonym czasie założenia własnej firmy, niekorzystnym i mało precyzyjnym systemie podatkowym oraz szybko następujących zmianach regulacji prawnych. Najbardziej przedsiębiorczy są mieszkańcy województw zachodniopomorskiego i mazowieckiego.

W województwie zachodniopomorskim, w którym według GUS mieszka 1 693 198 osób, zarejestrowanych jest 194 166 przedsiębiorstw. Na jedną firmę przypada więc 8,72 mieszkańców. Na Mazowszu z kolei zarejestrowanych jest 18 proc. spośród 3,4 mln wszystkich firm w kraju. W samej stolicy jest ponad 320 tys. firm. Niemal co 9 mieszkaniec Mazowsza prowadzi własny biznes.

Pierwszą trójkę najbardziej aktywnych zamykają mieszkańcy pomorskiego. Tu jest 225 235 firm, przy czym blisko 95 proc. z nich stanowią te z sektora mikro – i małych przedsiębiorstw. Na każdą z nich przypada niemal 10 mieszkańców.

Najmniej biznes rozwija się na wschodzie. W podkarpackim tylko co 16 mieszkaniec prowadzi własną działalność. W województwie lubelskim na jedną firmę przypada 15 mieszkańców, a w podlaskim nieco ponad 14,6.

– To wina słabej w porównaniu z innymi regionami siły nabywczej mieszkańców. Według GUS mieszkańcy wschodniej Polski zarabiają średnio o około 20 proc. mniej, niż wynosi średnia pensja dla całego kraju. W maju 2010 r. było to 3346,6 zł – zauważa Tomasz Starzyk.