15,3 mln zł z UE mogą zdobyć podmioty zainteresowane tworzeniem i rozwojem klastrów w regionach Polski Wschodniej. Wnioski konkursowe o dotacje będzie można składać od 1 lutego do 29 kwietnia 2011 r.- poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

To drugi taki konkurs z programu "Rozwój Polski Wschodniej". O pieniądze mogą się starać koordynatorzy klastrów z terenu pięciu województw objętych tym programem: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Pieniądze można zdobyć m.in. na organizację i rozwój klastra, funkcjonowanie biura klastra, opracowanie strategii rozwoju, strategii marketingowej, zagraniczne misje branżowe. Można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90 proc. wartości projektu.

Wnioski należy składać w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.

Klaster to skupisko powiązanych ze sobą firm, działające na konkretnym terenie geograficznym, współpracujące z jednostkami badawczymi. Firmy jednocześnie współpracują i konkurują ze sobą. Klastry są uważane za ważny element służący poprawie konkurencyjności gospodarki.

Pierwszy konkurs na tworzenie i rozwój klastrów z programu "Rozwój Polski Wschodniej" odbył się w 2009 roku. Unijne pieniądze - łącznie 32,9 mln zł - otrzymało po konkursie 11 klastrów. Do zdobycia było 47,2 mln zł z UE. PARP oceniła, że zainteresowanie konkursem w 2009 roku było duże. Jak poinformowała w poniedziałek PAP Karolina Starzyk z PARP, do 11 podmiotów trafiło wówczas 70 proc. środków dostępnych w konkursie. W rywalizacji konkursowej z powodów formalnych odpadło wówczas 5 wniosków, jeden wnioskodawca zrezygnował z zawarcia umowy.

W marcu ma być uruchomiona specjalna platforma teleinformatyczna składająca się z 16 serwerów komputerowych

W Podlaskiem dofinansowanie zdobyły: Podlaski Klaster Bielizny na rozwój firm branży bieliźniarskiej w regionie oraz Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach na "Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej".

Jak powiedział w poniedziałek PAP dyrektor ds. współpracy i rozwoju w suwalskim Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód Stanisław Kurak, projekt związany z klastrem edukacji cyfrowej systematycznie rozwija się. Jest realizowany od roku, potrwa do 2015 roku. Klaster skupia 7 podmiotów.

W marcu ma być uruchomiona specjalna platforma teleinformatyczna składająca się z 16 serwerów komputerowych. Klaster chce wypracować spójny produkt turystyczny w oparciu o walory turystyczne Suwalszczyzny i nowe technologie informatyczne. Suwalski park technologiczny dostał z UE na projekt związany z klastrem 4,6 mln zł, było to 90 proc. wartości projektu, 10 proc. to środki własne parku.

Po pierwszym konkursie pieniądze na rozwój dostały też podmioty tworzące w Polsce Wschodniej m.in. klaster energetyczny, budowlany, informatyczny, obróbki metali, stolarki otworowej, klaster "Dolina Ekologicznej Żywności", "Klaster Zdrowie i Turystyka - uzdrowiska Perły Polski Wschodniej", "Razem Cieplej - Rozwój Warmińsko-Mazurskiego Klastra Ciepłowniczego".

Celem Programu Operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej" jest wspieranie rozwoju tych najbiedniejszych polskich regionów i wyrównywanie ich szans. Budżet programu to ponad 2,2 mld euro. 992 mln euro przyznano specjalną decyzją Rady Europejskiej dla najbiedniejszych regionów w UE, reszta pieniędzy pochodzi z budżetu państwa.