PKN Orlen szacuje, że wynik operacyjny za IV kw. 2010 r. wyniesie ponad 700 mln zł, a w całym 2010 roku przekroczy 3,0 mld zł i będzie wyższy o około 2,0 mld zł w stosunku do wyniku osiągniętego w 2009 roku, podała spółka w środę.

"Łączny, dodatni wpływ czynników makroekonomicznych obejmujących: marżę rafineryjną i petrochemiczną, dyferencjał URAL/Brent, zmiany kursów zł względem walut obcych oraz wyższe wolumeny sprzedaży wyniesie około 0,3 mld zł (r/r) w czwartym kwartale 2010 roku. Wynik operacyjny zostanie obniżony o około (-) 0,3 mld zł w związku z jednorazowymi efektami aktualizacji wartości składników rzeczowego majątku trwałego. W rezultacie wpływ zmiany salda na pozostałej działalności operacyjnej będzie ujemny i wyniesie około (-) 0,2 mld zł (r/r)" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że w wyniku rosnących cen ropy naftowej, szacowany efekt LIFO zwiększający wynik operacyjny będzie o około 0,3 mld zł wyższy w ujęciu rocznym i wyniesie około 0,5 mld zł. „W rezultacie szacowany zysk operacyjny PKN Orlen za IC kw. 2010 przekroczy 0,7 mld zł" – czytamy dalej. Orlen podał też, że w całym 2010 roku szacowany efekt LIFO zwiększający wynik operacyjny wyniósł około 1,4 mld zł.

„W rezultacie szacowany zysk operacyjny PKN Orlen w 2010 roku przekroczy 3,0 mld zł i będzie wyższy o około 2,0 mld zł w stosunku do wyniku osiągniętego w 2009 roku" – głosi komunikat. Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 1830,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1006,39 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 60616,21 mln zł wobec 50121,05 mln zł. W samym trzecim kwartale 2010 roku PKN Orlen zanotował raportowany skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Kapitałowej PKN Orlen w wysokości 789 mln zł i 736 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego liczonego metodą LIFO.