"W dniu 20 stycznia 2011 roku TPSA zakończyła negocjacje i podpisała porozumienie z partnerami społecznymi na temat realizacji zawartej w 2008 roku +Umowy społecznej 2009-2011+. Na podstawie porozumień ze związkami zawodowymi, łącznie ponad 800 pracowników może odejść w ciągu 2011 roku z TP S.A. i Orange Customer Service Sp. z o.o. w ramach odejść dobrowolnych, z przyczyn niedotyczących pracowników" - napisano w piątkowym komunikacie.

"W trakcie rozmów TPSA poinformowała partnerów społecznych o projektach odejść na lata 2011 i 2012, obejmujących 270 osób w 2011 roku oraz o potencjalnym projekcie wydzielenia części zadań poza grupę TP, który o ile zostanie zrealizowany, może objąć około 2,5 tys. pracowników w I kwartale 2012 roku" - dodano.