Z rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” i Expandera wynika, że w ubiegłym roku posiadacze jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez polskie TFI nie mieli na co narzekać. Chociaż na rynkach finansowych bywało nerwowo, wszystkie kategorie funduszy zakończyły rok na plusie.

Małe najlepsze

– Wśród funduszy inwestujących na warszawskiej giełdzie minimalnie lepsze okazały się te podmioty, które koncentrowały się na małych i średnich spółkach – mówi Rafał Lerski z Expandera.

Mediana stopy zwrotu dla tej grupy funduszy wyniosła 17,1 proc. Minimalnie gorsze wyniki zanotowały uniwersalne fundusze polskich akcji, dla których średnia stopa zwrotu wyniosła 16,8 proc. – Średnio rzecz biorąc, zarządzający nie pokonali więc głównego indeksu GPW, czyli WIG, którego wzrost wyniósł 18,8 proc. – dodaje Rafał Lerski.

Wśród funduszy akcji małych i średnich spółek najlepiej wypadły Aviva Investors Małych Spółek – roczna stopa zwrotu 35,1 proc. – oraz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek – 33,7 proc. Wśród uniwersalnych funduszy akcji polskich najlepszy wynik zanotowały Allianz Akcji Plus – 37,8 proc. – oraz Aviva Investors Nowych Spółek – 37,7 proc.

Całkiem nieźle na tle pozostałych kategorii wypadły także fundusze akcji zagranicznych, których średnia stopa zwrotu wyniosła 14,2 proc. Najlepsze z nich okazało się Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej, które zarobiło 34,3 proc.

Przyzwoite zyski przyniosły w ubiegłym roku również fundusze polskich obligacji – średnio 6,1 proc., a najlepszy fundusz z tej grupy – SKOK Obligacji – zarobił 11,4 proc. i z tym wynikiem zbliżył się nawet do wyników funduszy akcyjnych. Najgorsze wyniki zanotowały fundusze dłużne zagraniczne. Średnia stopa zwrotu funduszy dłużnych zagranicznych w złotych wyniosła 5,5 proc., a w walucie jedynie 3,2 proc.

A jak będzie w tym roku? – Oczywiście nie ma sposobu, aby trafnie przewidzieć przyszłość, ale z obecnej perspektywy rozpoczęty rok może wyglądać podobnie do minionego – mówi ekspert Expandera. Największych stóp zwrotu można spodziewać się z inwestycji w fundusze akcyjne. Gorzej niż w 2010 roku zachowają się prawdopodobnie fundusze obligacyjne.

Grudniowe wyniki

Jeżeli chodzi o grudniowy ranking TFI, najlepiej wypadło Aviva Investors, zdobywając w nim 4,07 pkt. Na drugim miejscu znalazł się Skarbiec TFI – 2,96 pkt, a dalej Idea – 2,64 pkt oraz Axa – 2,63 pkt. Na drugim końcu rankingu znalazło się Fortis TFI z wynikiem 7,21 pkt na minusie. Nieco lepiej wypadły Allianz – minus 4,07 pkt – oraz Copernicus – minus 3,93 pkt.