Według raportu BIG, przygotowywanego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, dwóch na trzech polskich przedsiębiorców (67 proc.) poddaje weryfikacji swoich kontrahentów biznesowych. Jedynie 29 proc. nie zbiera informacji o partnerach biznesowych, a 4 proc. nie ma wiedzy na temat takich praktyk.
Dane z raportu BIG pochodzą z reprezentatywnego badania przeprowadzanego, przez ośrodek badawczy Pentor, wśród pracowników firm trzech segmentów rynku. Wywiady zrealizowano w grupach: dostawców usług finansowych, którzy stanowili 35 proc. próby (takich jak banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, ubezpieczyciele, firmy wydające karty kredytowe, firmy leasingowe, firmy zajmujące się wykupywaniem długów i faktoringiem, spółki udzielające pożyczek), dostawców usług masowych – 35 proc. próby (spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe, dostawcy energii elektrycznej, wodociągi, dostawcy innych usług komunalnych, dostawcy gazu, dostawcy telewizji satelitarnej lub kablowej, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, operatorzy telekomunikacyjni) oraz w grupie przedsiębiorców – 30 proc. próby.
Ponad połowa badanych (52 proc.) wskazała Biura Informacji Gospodarczej jako źródło uzyskiwania informacji o swoich partnerach biznesowych. Niewiele więcej wskazań uzyskał Internet (59 proc.), jako miejsce pozyskiwania danych o partnerach biznesowych, którzy sami też są uznawani za ważne źródło informacji przez 54 proc. badanych.