Według raportu BIG, przygotowywanego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, dwóch na trzech polskich przedsiębiorców (67 proc.) poddaje weryfikacji swoich kontrahentów biznesowych. Jedynie 29 proc. nie zbiera informacji o partnerach biznesowych, a 4 proc. nie ma wiedzy na temat takich praktyk.
Dane z raportu BIG pochodzą z reprezentatywnego badania przeprowadzanego, przez ośrodek badawczy Pentor, wśród pracowników firm trzech segmentów rynku. Wywiady zrealizowano w grupach: dostawców usług finansowych, którzy stanowili 35 proc. próby (takich jak banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, ubezpieczyciele, firmy wydające karty kredytowe, firmy leasingowe, firmy zajmujące się wykupywaniem długów i faktoringiem, spółki udzielające pożyczek), dostawców usług masowych – 35 proc. próby (spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe, dostawcy energii elektrycznej, wodociągi, dostawcy innych usług komunalnych, dostawcy gazu, dostawcy telewizji satelitarnej lub kablowej, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, operatorzy telekomunikacyjni) oraz w grupie przedsiębiorców – 30 proc. próby.
Ponad połowa badanych (52 proc.) wskazała Biura Informacji Gospodarczej jako źródło uzyskiwania informacji o swoich partnerach biznesowych. Niewiele więcej wskazań uzyskał Internet (59 proc.), jako miejsce pozyskiwania danych o partnerach biznesowych, którzy sami też są uznawani za ważne źródło informacji przez 54 proc. badanych.
Poszerzanie wiedzy na temat podmiotów, z którymi współpracujemy służy głównie dokonywaniu oceny ryzyka finansowego. Takie działanie pozwala uniknąć transakcji z dłużnikiem i problemów z płatnościami za faktury. Tego typu narzędzia dostarczają Biura Informacji Gospodarczej. Są to bowiem instytucje, które nie tylko prowadzą Rejestry Dłużników, ale również udostępniają informacje na temat zadłużenia konsumentów i przedsiębiorców, uprzednio zebrane z rynku. Jednak nie tylko BIG-i gromadzą tego typu informacje. Wiele danych o zadłużeniu posiada sektor bankowy.
Nie każdy może jednak bezpośrednio skorzystać z raportów Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich (ZBP). Taką wiedzę z sektora bankowego można natomiast uzyskać za pośrednictwem jednego z BIG-ów. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor współpracuje bowiem z BIK i ZBP, dzięki czemu jego raporty mogą być uzupełniane o dane pochodzące z baz powyższych instytucji bankowych. Dzięki współpracy z BIK i ZBP, BIG InfoMonitor posiada dostęp do 5,2 mln informacji i danych gospodarczych o zadłużeniu różnych podmiotów, a wszystkie banki poprzez BIK w łatwy sposób mogą pobierać dane z jego zasobów.
Weryfikowanie partnerów biznesowych szczególnie zyskuje na znaczeniu, gdy występuje wzrastająca obawa na rynku przed nieterminowymi płatnościami. Według Mariusza Hildebranda, prezesa Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. takie działanie powinno być jednak standardem dla wszystkich przedsiębiorców. Zmniejszyło by bowiem problem zatorów płatniczych oraz liczbę dłużników. Nie bez znaczenia jest to, jak wiele podmiotów korzysta z BIG i jakie to są podmioty.
– Z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor raporty pobierają podmioty z każdego sektora rynku, ale są to przede wszystkim banki i instytucje finansowe. Dłużnicy mają tego świadomość i dlatego 40 proc. z nich spłaca swoje zobowiązania tuż po otrzymaniu ostrzeżenia o zamiarze dopisania ich do Rejestru. Kolejne 35 proc. reguluje należność po umieszczeniu ich danych w BIG. Od stycznia do końca października 2010 roku udostępniliśmy już 5,86 mln raportów o zadłużeniu, czyli o 0,36 mln więcej niż w całym roku ubiegłym. Prognozujemy, że do końca 2010 r. liczba sprawdzeń sięgnie nawet 7 mln – komentuje Mariusz Hildebrand.
Sprawdzenie kontrahenta zwiększa bezpieczeństwo
Odpracowywanie straty, powstałej na skutek sprzedaży produktu lub usługi podmiotowi, który w rzeczywistości nie istnieje, może trwać miesiącami. Racjonalny przedsiębiorca przed wystawieniem pierwszej faktury powinien w różnych źródłach potwierdzić istnienie i wiarygodność potencjalnego partnera. Informacji można szukać samodzielnie (np. w Internecie lub u znajomych), warto jednakże korzystać z oficjalnych rejestrów, tj. BIG-i lub z usług wywiadowni gospodarczej.
Ocena ryzyka biznesowego jest bardzo ważna
Ocena ryzyka biznesowego staje się w obecnych czasach bardzo ważna, weryfikacja klientów i kontrahentów może zaoszczędzić firmom wielu nieprzyjemności związanych z egzekwowaniem zaległości finansowych. Szczególnie, jeżeli tak jak nasza drukarnia, cały czas poszerzają one katalog podmiotów, z którymi współpracują. Przy tak dużej ilości klientów i kontrahentów nie sposób uchronić się przed zawarciem umowy z kimś mało wiarygodnym. Według nas jedynym rozsądnym, a zarazem mało kłopotliwym rozwiązaniem jest sprawdzanie potencjalnych partnerów biznesowych w Biurze Informacji Gospodarczej.
Rating dłużnika zostaje obniżony
Creditinfo Polska sprawdzając podmioty gospodarcze w bazie BIG InfoMonitor weryfikuje je pod kątem opóźnionych płatności. Przekłada się to znacząco na ocenę wiarygodności biznesowej badanych podmiotów. W przypadku gdy firma figuruje jako dłużnik, rating przedsiębiorcy zostaje obniżony. Ogranicza to znacznie ryzyko współpracy pomiędzy kontrahentami. Współpraca z BIG daje też jedyną możliwość weryfikacji najmniejszych pomiotów gospodarczych – tzw. SOHO (Small Office, Home Office). Oprócz tego możemy monitorować całe portfele kontrahentów równocześnie.
DGP
DGP
DGP