Eureko poinformowało, że oferta - która dotyczyła sprzedaży 11 mln 223 tys. 818 akcji PZU - została skierowana do inwestorów instytucjonalnych. Brali w niej udział zarówno polscy, jak i zagraniczni inwestorzy.

Budowa księgi popytu została przeprowadzona przez konsorcjum Deutsche Bank AG i PKO BP. "Eureko zobowiązało się wobec uczestników konsorcjum do niezbywania pozostałych 1 tys. 980 akcji przez okres 90 dni od dnia zakończenia budowy księgi popytu" - podkreślono.

"Po rozliczeniu transakcji, Eureko nie będzie już posiadało bezpośrednio znaczącego udziału w PZU" - dodano.

Akcje PZU zadebiutowały w maju tego roku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Resort skarbu podkreślił w komunikacie, że sprzedaż akcji PZU oznacza wyjście Eureko z akcjonariatu polskiej spółki w sposób kontrolowany przez Skarb Państwa. "Uplasowanie akcji na rynkach finansowych świadczy o pozytywnym odbiorze strategii realizowanej przez zarząd PZU i o zaufaniu inwestorów do Skarbu Państwa, jako wiodącego akcjonariusza PZU" - dodało MSP.

Akcje PZU zadebiutowały w maju tego roku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Skarb Państwa i Eureko sprzedały łącznie w ofercie 25 mln 819 tys. 337 akcji serii A i B. Skarb Państwa ma ok. 46 proc. akcji PZU, a Eureko przed sprzedażą miało ok. 13 proc.

PZU to największa grupa ubezpieczeniowa w Polsce; jako spółka pod nazwą Powszechny Zakład Ubezpieczeń działa od 1991 roku. Natomiast Eureko jest prywatną grupą oferującą usługi finansowe, której główna działalność skupia się na sektorze ubezpieczeń