"Sprzedaż akcji odbędzie się w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu i skierowana będzie do inwestorów instytucjonalnych" - poinformowało Eureko w komunikacie.

Eureko zaznaczyło, że "budowa księgi popytu rozpocznie się niezwłocznie". "Cena za akcje zostanie ustalona po zamknięciu budowy księgi popytu" - dodano.

Podkreślono, że budowa księgi popytu będzie przeprowadzona przez konsorcjum Deutsche Bank AG i PKO BP.

"Eureko zobowiązało się wobec konsorcjum do zawarcia z jego uczestnikami - po zakończeniu procesu budowy księgi popytu - umowy ograniczającej zbywalność akcji nieprzydzielonych w trakcie przyspieszonej budowy księgi popytu na okres 90 dni" - napisano.

Akcje PZU zadebiutowały w maju tego roku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Skarb Państwa i Eureko sprzedały łącznie w ofercie 25 mln 819 tys. 337 akcji serii A i B. Skarb Państwa ma ok. 46 proc. akcji PZU, a Eureko przed rozpoczęciem sprzedaży miało ok. 13 proc.

PZU to największa grupa ubezpieczeniowa w Polsce; jako spółka pod nazwą Powszechny Zakład Ubezpieczeń działa od 1991 roku. Natomiast Eureko jest prywatną grupą oferującą usługi finansowe, której główna działalność skupia się na sektorze ubezpieczeń.