Stagnacja na warszawskim parkiecie, która przez większość poprzedniego miesiąca towarzyszyła inwestorom, dała się także we znaki TFI. Najlepiej z trendem bocznym poradzili sobie zarządzający w Noble TFI, co dało towarzystwu pierwsze miejsce w naszym rankingu.

Z jego funduszy inwestujących w Warszawie najwięcej dał zarobić Noble Akcji MiŚ Spółek, który przyniósł 5 proc. zysku, oraz Noble Akcji (4,3 proc.). Dodatkowo fundusz mieszany, inwestujący na rynku polskim – Noble Stabilnego Wzrostu Plus – zarobił 2,3 proc. i był najlepszy w swojej kategorii.

Kolejne miejsca w zestawieniu zajęły Quercus TFI i Allianz TFI. Swoją wysoką pozycję także zawdzięczają wynikom funduszy akcyjnych. Allianz Akcji Plus odnotował w październiku stopę zwrotu w wysokości 5 proc., a należący do tego samego TFI fundusz małych i średnich spółek – 4,7 proc.

Marek Arent, analityk Expandera, ocenia, że dodatnie stopy zwrotu funduszy akcyjnych mają uzasadnienie w dobrych danych makroekonomicznych.

– Z punktu widzenia analizy technicznej większość polskich indeksów znajduje się w trendzie wzrostowym, co zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia kolejnych rekordów – mówi Marek Arent.

Według niego w najbliższym czasie punktem obrony dla indeksu WIG20 powinien być poziom 2600 pkt.

Z funduszy inwestujących w papiery zagraniczne najlepiej poradziły sobie te, które lokowały kapitał w naszym regionie. Najwyższą stopę zwrotu (5,1 proc.) odnotował DWS Turcja, a tuż za nim uplasował się ING Środ- kowoeuropejski Sektorów Wzrostowych (4,7 proc.). Jak widać, zyski z obu typów funduszy akcyjnych (krajowych i zagranicznych) były w październiku zbliżone.

Wśród funduszy pieniężnych najlepszy wynik (0,9 proc.) odnotował Idea Premium SFIO. Natomiast z funduszy specjalizujących się w inwestowaniu w papiery dłużne najwięcej, bo 2,5 proc., dał zarobić ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego. Z tych, które inwestują w polskie papiery, najlepszy wynik (0,9 proc.) osiągnął Amplico Obligacji.