Europejski Bank Inwestycyjny udzielił 250 mln zł (61 mln euro) pożyczki na modernizację infrastruktury miejskiej w Dąbrowie Górniczej, na południu Polski.

Środki EBI przyczynią się do poprawy jakości wody w tym 120-tys. mieście, głownie dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii w zakresie jej uzdatniania i oczyszczania ścieków. Z funduszy banku mają być również współfinansowane inwestycje w obiektach kulturalnych. Renowacja miejskiego domu kultury będzie prowadzona z zachowaniem współczesnych standardów ochrony przeciwpożarowej, w celu zapewnienia dostępu do obiektu dla osób niepełnosprawnych, poprawy oszczędności energii i warunków klimatyzacji.

Misją EIB, który jest bankiem Unii Europejskiej, jest przyczynianie się do większej integracji, bardziej zrównoważonego rozwoju oraz większej spójności gospodarczej i społecznej w państwach członkowskich UE poprzez finansowanie wybranych Inwestycji.

Tylko w tym roku bank przeznaczył na rozwój i modernizację infrastruktury miejskiej w Polsce środki w wysokości 950 mln euro, co pozostaje nie bez znaczenia dla lepszej jakości życia w polskich miastach oraz zwiększenia ich konkurencyjności.