"To są plany zaakceptowane przez Radę Nadzorczą w kwietniu tego roku" - powiedział Midera. Wyjaśnił, że pieniądze pozyskane z emisji bank chce przeznaczyć na dalszą akcję kredytową i rozwój sieci placówek. Do końca 2010 roku ma być wybrany doradca inwestycyjny.

Wiceprezes Banku Pocztowego razem z przedstawicielami kilku innych instytucji przebywa w Chinach na zorganizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Związek Banków Polskich i Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju misji bankowej. Jej celem jest poszukiwanie możliwości współpracy i rozwoju rynku finansowego. W Chinach funkcjonuje już prawie 80 banków z innych państw UE.

Jak poinformowała PARP, do Chin przyjechali m.in. przedstawiciele PKO BP SA, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Ochrony Środowiska, Banku Pocztowego, Związku Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Biura Informacji Kredytowej czy Dąbrowski Finance.

75 proc. akcji minus jedna akcja Banku Pocztowego należy do Poczty Polskiej, a 25 proc. plus jedna akcja do PKO BP. Minister infrastruktury sprawuje nadzór właścicielski nad Pocztą Polską i pośrednio nad Bankiem Pocztowym.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w blisko 5 tys. Urzędów Pocztowych oraz we własnej sieci na terenie całego kraju. Oferuje klientom m.in. rachunki osobiste, wpłaty i wypłaty na konto, lokaty złotowe oraz kredyty gotówkowe. Powstał w 1990 r. w Bydgoszczy.