Liczba przeciwników przyjęcia przez Polskę euro wzrosła do 47 proc. (z 43 proc.), natomiast zwolenników spadła o 5 pkt proc. do 38 proc. - wynika z wrześniowego monitora opinii publicznej, przygotowanego przez Ipsos dla Ministerstwa Finansów.

Badanie zostało przeprowadzone przez Ipsos Observer w czerwcu na zlecenie resortu na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej, liczącej 1005 osób w wieku 15 lat i więcej.

Wynika z niego, że najwięcej Polaków (34 proc.) sądzi, iż euro powinno zostać wprowadzone w Polsce w ciągu kilku lat. Zdaniem jednej czwartej badanych perspektywa ta powinna natomiast wynosić kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat. "Po dodaniu do zakresu możliwych odpowiedzi opcji +nigdy+, okazało się, że takiego zdania jest prawie jedna czwarta ankietowanych" - napisano w raporcie.

Z badań wynika, że w oczach Polaków największymi korzyściami z wprowadzenia euro są wciąż: lepsze warunki dla polskiego handlu zagranicznego, ułatwione podróżowanie i dokonywanie zakupów w innych państwach strefy euro oraz silniejsza i stabilniejsza waluta.

Najsilniejsze obawy związane z wprowadzeniem euro wiążą się z jego wpływem na poziom cen

"Zwraca uwagę duży spadek w zakresie wskazania silniejszej, stabilniejszej waluty oraz polepszenia sytuacji gospodarczej Polski jako jednych z najważniejszych korzyści z wprowadzenia euro. Wynik ten prawdopodobnie odzwierciedla reakcję opinii publicznej na zawirowania w strefie euro spowodowane kryzysem greckim" - napisano.

Badania pokazują, że najsilniejsze obawy związane z wprowadzeniem euro w Polsce wiążą się bezpośrednio lub pośrednio z jego wpływem na poziom cen. "Najczęściej wskazywano na obawy dotyczące pogorszenia własnej sytuacji finansowej (41 proc., wzrost o 4 pkt proc.), zaokrąglania i podnoszenia cen przez sprzedawców (37 proc., spadek o 6 pkt proc.) oraz wzrost biedy i nierówności społecznych (32 proc., wzrost o 2 pkt proc.).

Prawie 80 proc. Polaków obawia się, w mniejszym lub większym stopniu, skokowego wzrostu cen w wyniku wprowadzenia euro.

Zdaniem szefa zespołu doradców premiera Michała Boniego, spadek zaufania do euro jest przejściowy i może wynikać z kryzysu w Grecji. "Jesteśmy na drodze tworzenia warunków do wejścia do euro, a nie przed jakąś bezpośrednią decyzją. Więc nie czyniłbym z tego sensacji" - powiedział w czwartek Boni dziennikarzom.