Najbardziej prawdopodobną datą przystąpienia Polski do strefy euro wydaje się obecnie rok 2015, wynika z wypowiedzi wiceministra finansów i pełnomocnika rządu do spraw wprowadzenia euro, Ludwika Koteckiego.

Według niego, precyzyjna data powinna zostać ogłoszona w 2012 roku. "Możliwe jest wejście Polski do strefy euro w 2015 roku. Ta data wydaje się dziś najbardziej prawdopodobna" - powiedział Kotecki w "Polska The Times".

Wiceminister finansów dodał, że precyzyjna data powinna zostać ogłoszona w 2012 r. Przypomniał także, że Polska spełnia obecnie tylko jeden z warunków koniecznych do przyjęcia euro - kryterium stopy procentowej.

Ludwik Kotecki liczy, że w połowie 2011 roku uda się spełnić drugi - stabilności cen. "Celem rządu jest wejście do strefy euro możliwie jak najszybciej, choć jednocześnie cały proces musi być bezpieczny dla naszej gospodarki" - powtórzył po raz kolejny Kotecki.

W październiku rząd przyjął Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro (NPWE), czyli dokument określający optymalny plan działań niezbędnych do wprowadzenia wspólnej waluty w Polsce, przy uwzględnieniu nieznajomości dokładnej daty jej przyjęcia.