Wzrost spożycia ogółem w 2010 roku szacowany jest na 2,8 proc., w tym spożycie indywidualne na 2,7 proc.

Akumulacja ma wynieść 7,3 proc., a w nakłady brutto na środki trwałe mają pozostać na poziomie z poprzedniego roku.

Resort gospodarki podniósł prognozę wzrostu produkcji w całym 2010 roku do 11 proc. z 8 proc. prognozowanych wcześniej. Obniżył natomiast prognozę dynamiki wzrostu produkcji budowlano-montażowej do 1 proc. z 3 proc.