Sąd arbitrażowy w Wiedniu przyznał DPTG około 2,9 mld duńskich koron odszkodowania od TP SA - poinformował GN Store Nord w komunikacie. Płatność ma nastąpić w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji przez sąd.

W przeliczeniu na złote TP SA ma zapłacić ok. 1,54 mld zł.

Rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego dotyczy pierwszego okresu roszczenia DPTG, spółki zależnej GN Store Nord wobec Telekomunikacji Polskiej.

TP i DPTG spierają się od 2001 roku o interpretację umowy z 1991 roku, na mocy której DPTG wykonało i zainstalowało dla poprzednika TP przedsiębiorstwa Poczta Polska Telegraf i Telefon połączenie światłowodowe. Według kontraktu, część zapłaty będzie miała formę części dochodu ze światłowodu przez 15 lat od instalacji. Strony nie zgadzają się co do kalkulacji tego przychodu.

W połowie 2008 roku Sąd Arbitrażowy postanowił rozdzielić roszczenie na dwa okresy i wydać w pierwszej kolejności rozstrzygnięcie, co do określenia praw DPTG dla okresu od lutego 1994 roku do czerwca 2004 roku.

Główna kwota roszczenia DPTG za ten okres wynosi około 370 mln euro, a odsetki od tej kwoty wynoszą, według kalkulacji DPTG, około 300 mln euro.

Wcześniej łącznie DPTG domagało się za okres do 2007 roku 840 mln euro bez odsetek.

TP kwestionuje zarówno podstawę powyższego powództwa, jak i kwotę roszczenia DPTG.

Zarząd TP dokonał szacunku rezerwy na ryzyko związane z tym sporem, ale nie ujawnił wysokości rezerwy, gdyż mogłoby to wpłynąć na rozstrzygnięcie toczącej się sprawy.