Rzecznik resortu skarbu poinformował, że najbliższe walne zgromadzenie BGŻ jest planowane na 15 września.

"W porządku jego obrad znajduje się punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji (rejestracji w systemie depozytowo-rozliczeniowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych - PAP)" - wyjaśnił Wewiór.

W połowie lipca resort skarbu zakończył negocjacje z Rabobankiem w sprawie sprzedaży akcji BGŻ, będących własnością Skarbu Państwa, z powodu niesatysfakcjonującej ministerstwo oferty.

Skarb Państwa ma 37,26 proc. akcji BGŻ. Rabobank International Holding B.V. kontroluje 59,35 proc. walorów tego banku; pozostałe 3,39 proc. papierów należy do osób prawnych i fizycznych, w tym banków spółdzielczych i osób z akcjonariatu pracowniczego.

W czerwcu 2008 r. MSP po konsultacji z grupą Rabobank, strategicznym akcjonariuszem BGŻ, w związku z niesprzyjającymi warunkami rynkowymi, zdecydowało się nie podejmować w najbliższym czasie decyzji o terminie publicznej oferty akcji BGŻ. W lutym 2009 roku została natomiast podpisana umowa pomiędzy MSP, Rabobankiem i BGŻ, zgodnie z którą do końca 2011 roku z inicjatywy resortu skarbu może zostać przeprowadzony proces oferty publicznej ponad 37 proc. akcji banku należących do SP.