Ministerstwo Skarbu Państwa dopuściło Polską Grupę Energetyczną i Energeticky a Prumyslovy Holding do negocjacji w sprawie sprzedaży 82,9 proc. akcji Energi - poinformował Maciej Wewiór, rzecznik resortu.

"W nawiązaniu do procesu prywatyzacji spółki Energa z siedzibą w Gdańsku oraz mając na względzie rozpatrzenie ofert wiążących złożonych przez Potencjalnych inwestorów w procesie prywatyzacji Spółki Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III uprzejmie informuje, iż Minister Skarbu Państwa zdecydował w dniu dzisiejszym, tj. 20 sierpnia 2010 roku o prowadzeniu negocjacji równoległych z następującymi podmiotami: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i Energeticky a Prumyslovy Holding, a.s." - napisano w komunikacie resortu.

Do MSP wpłynęły wcześniej cztery oferty na kupno Energi. Złożyły je PGE Polska Grupa Energetyczna, Energeticky a Prumyslovy Holding a.s., Kulczyk Holding i Elektrownia Połaniec - z Grupy GDF Suez Energia Polska.

Wcześniej do due diligence Energi dopuszczony był także CEZ, ale wycofał się z wyścigu o gdańską spółkę.

MSP chce zakończyć proces prywatyzacji Energi w tym roku

MSP chce zakończyć proces prywatyzacji Energi w tym roku.

Zysk netto grupy Energa wzrósł w pierwszym półroczu 2010 o 68 proc. w ujęciu rocznym do 442 mln zł, EBITDA wzrosła o 41 proc. do 818 mln zł, a przychody wyniosły w I połowie tego roku 4,45 mld zł.

Gdańska Energa jest jedną z czterech krajowych grup energetycznych. Posiada m.in. elektrownię konwencjonalną Ostrołęka oraz 45 elektrowni wodnych. Jest liderem w produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Energa dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, ma około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Grupa jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze 75 tys. km kw. i eksploatuje ponad 187 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 20 TWh energii rocznie.