Minister skarbu Aleksander Grad powiedział, że resort skarbu zakończył negocjacje z Rabobankiem w sprawie sprzedaży akcji Banku Gospodarki Żywnościowej, będących własnością Skarbu Państwa. Oferta nie jest satysfakcjonująca - zaznaczył.

"Z uwagi na niesatysfakcjonującą nas ofertę, którą otrzymaliśmy od Rabobanku, wystąpiliśmy z wnioskiem o ofertę publiczną BGŻ. Będziemy chcieli, by odbyło się to jak najszybciej. Mamy 18 miesięcy, ale uważamy, że powinno to jednak nastąpić najpóźniej w pierwszym półroczu 2011 roku, a być może jeszcze w tym roku" - podkreślił w rozmowie z PAP szef resortu skarbu.

Skarb Państwa ma 37,26 proc. akcji BGŻ. Rabobank International Holding B.V. kontroluje 59,35 proc. akcji tego banku; pozostałe 3,39 proc. akcji należy do osób prawnych i fizycznych, w tym banków spółdzielczych i osób z akcjonariatu pracowniczego.

W czerwcu 2008 r. MSP po konsultacji z grupą Rabobank, strategicznym akcjonariuszem BGŻ, w związku z niesprzyjającymi warunkami rynkowymi, zdecydowało się nie podejmować w najbliższym czasie decyzji o terminie publicznej oferty akcji BGŻ.

W lutym 2009 roku została podpisana umowa pomiędzy MSP, Rabobankiem i BGŻ, zgodnie z którą do końca 2011 roku z inicjatywy resortu skarbu może zostać przeprowadzony proces oferty publicznej ponad 37 proc. akcji banku należących do SP.