Rozwiercenie i udostępnienie do produkcji złoża gazu ziemnego w łupkach jest bardziej złożone i czasochłonne niż złoża konwencjonalnego. Może to nastąpić za kilkanaście lat.
Jeśli potwierdzone zostaną zasoby wydobywalne gazu ziemnego w łupkach, to wymagać to będzie odwiercenia setek, a przy dużych zasobach tysięcy otworów eksploatacyjnych.
Zagadnienie poszukiwań gazu ziemnego w złożach niekonwencjonalnych takich jak gaz w łupkach (shale gas) i gaz zamknięty (tight gas) jest w Polsce dyskutowane od kilku lat, rozpoczęto też prace poszukiwacze.