Jeśli potwierdzone zostaną zasoby wydobywalne gazu ziemnego w łupkach, to wymagać to będzie odwiercenia setek, a przy dużych zasobach tysięcy otworów eksploatacyjnych.

Zagadnienie poszukiwań gazu ziemnego w złożach niekonwencjonalnych takich jak gaz w łupkach (shale gas) i gaz zamknięty (tight gas) jest w Polsce dyskutowane od kilku lat, rozpoczęto też prace poszukiwacze.

Koncesje i odwierty

PGNiG posiada 11 koncesji dla poszukiwań złóż gazu ziemnego w obszarach występowania shale gas o powierzchni ponad 9 tys. km kw. Trzy z nich znajdują się w okolicy Gdańska, cztery w pobliżu Warszawy, a dwie na Lubelszczyźnie. Dodatkowo w Ministerstwie Środowiska PGNiG złożył aplikację na dwa obszary koncesyjne o powierzchni ok. 1,4 tys. km kw.

Amerykańskie firmy konsultingowe szacują, że w Polsce może być nawet 3 bln m sześc. tego surowca. To ponad 200 razy więcej, niż zużywamy w ciągu roku. Gdyby więc prognozy się potwierdziły, moglibyśmy stać się krajem samowystarczalnym pod względem zaopatrzenia w to paliwo. Geolodzy jednak wątpią w wiarygodność tych danych i podkreślają, że powstały one jedynie na podstawie prostego porównania warunków geologicznych, jakie panują w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Wydobycie tego gazu może się okazać nieopłacalne. Ceny gazu niekonwencjonalnego są bowiem wyższe od cen tradycyjnego gazu. Wynika to ze skomplikowanej i kosztownej technologii eksploatacji tego typu złóż. Jeśli różnice w cenie będą zbyt wysokie, eksploatacja złóż nie będzie miała uzasadnienia ekonomicznego.

Pierwsze odwierty PGNiG przeprowadził na obszarze Markowola-1. Odwiert badawczy Markowola-1 zlokalizowany jest w północno-zachodniej części Lubelszczyzny, na obszarze koncesji Pionki-Kazimierz udzielonej PGNiG na poszukiwanie i rozpoznawanie ropy naftowej i gazu ziemnego. Na odwiercie tym wykonano próby złożowe. Oznacza to, że koncesja jest perspektywiczna.

Na przełomie czerwca i lipca planowane jest wykonanie w obrębie piaskowców karbonu zabiegu intensyfikacyjnego, czyli tzw. szczelinowania. Zapytania ofertowe na przedstawienie projektu i wykonanie zabiegu intensyfikacyjnego zostaną skierowane do Halliburton, Schlumberger i spółek serwisowych PGNiG.