W kwietniu dobrze wypadły podmioty lokujące aktywa w polskie spółki. Tylko jeden z nich nie przyniósł swoim klientom zysku. Mowa o DWS Top 25 Małych Spółek FIO. Jednak średnia (liczona według mediany) stopa zwrotu w ich przypadku praktycznie nie różniła się od zmian indeksu szerokiego rynku WIG i wyniosła 2 proc.

Najlepszy wynik (5,5 proc.) osiągnął Aviva Investors Nowych Spółek, który inwestuje w akcje spółek notowanych na GPW nie dłużej niż trzy lata. Ta strategia okazała się korzystna nie tylko w kwietniu. Ten fundusz znajduje się na drugim miejscu w grupie, jeżeli weźmiemy pod uwagę roczną stopę zwrotu.

Fundusze małych i średnich polskich spółek przyniosły przeciętnie w kwietniu 1,6 proc. Wynik ten jest nieznacznie gorszy niż zmiana indeksu średnich firm mWIG40 (2,1 proc.), ale jednocześnie lepszy od indeksu sWIG80 (0,5 proc.), który pokazuje wahania małych spółek. Ta różnica spowodowała, że pierwsze miejsce w rankingu w tej grupie zajął KBC Portfel Akcji Średnich Spółek, który swoje wyniki porównuje z indeksem średnich spółek.

W grupie funduszy zagranicznych wycenianych w rodzimej walucie bardzo dobry wynik osiągnął fundusz PKO Amerykańskiego Rynku Akcji. W kwietniu indeks S&P 500 zyskał 1,5 proc., a amerykańska waluta umocniła się do złotego o nieco ponad 3,5 proc. Mimo to fundusz potrafił wypracować dla swoich klientów aż 6,8 proc. Fundusz PKO inwestuje głównie w dwa fundusze zarządzane przez Credit Suisse, z których jeden wzrósł o ponad 5 proc., co miało decydujący wpływ na jego dobry wynik.

Kryzys w Grecji i obawy o jego rozprzestrzenienie się na niektóre kraje strefy euro spowodowały, że źle wypadły fundusze inwestujące w Europie Zachodniej.