Na pokładzie prezydenckiego samolotu był również Sławomir Skrzypek, prezes Narodowego Banku Polskiego - potwierdziły źródła rządowe.

Nie ma potrzeby niezwłocznego powoływania nowego prezesa NBP, ponieważ nie ma żadnego zagrożenia bezpieczeństwa finansowego kraju - powiedział w sobotę PAP mecenas Jerzy Bańka ze Związku Banków Polskich.

Prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir Skrzypek zginął w sobotniej katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Jak podał NBP w komunikacie, jego obowiązki objął pierwszy zastępca prezesa Piotr Wiesiołek. Będzie je pełnił do czasu wybrania nowego prezesa banku centralnego przez Sejm na wniosek prezydenta.

W opinii mecenasa Jerzego Bańki ze Związku Banków Polskich jest jeszcze za wcześnie by spekulować, kiedy zostanie powołany nowy prezes NBP. Jego zdaniem jednak nie trzeba robić tego natychmiast. "Jeśli chodzi o bezpieczeństwo finansowe kraju i wykonywanie konstytucyjnych funkcji przez prezesa Narodowego Banku Polskiego w osobie prezesa Wiesiołka, to żadnego zagrożenia nie ma. Nie ma więc potrzeby podejmowania decyzji nagłych" - powiedział.

"Marszałek Bronisław Komorowski pełni obowiązki prezydenta i ma wszelkie kompetencje wynikające z konstytucji. Jeśli taka potrzeba zajdzie (zarekomendowania Sejmowi kandydata na prezesa NBP - PAP) to oczywiście takie decyzje zostaną podjęte. Nie ma natomiast konieczności, by to nastąpiło niezwłocznie, ponieważ pierwszy zastępca Narodowego Banku Polskiego w sposób naturalny przejmuje obowiązki" - dodał.

RPP wybierze w poniedziałek prowadzącego najbliższe obrady

PP wybierze w poniedziałek spośród swojego składu prowadzącego najbliższe obrady. Wiceprezes Wiesiołek nie wchodzi w skład RPP i nie będzie jej przewodniczącym - poinformowały w sobotę członkinie RPP Elżbieta Chojna-Duch i Anna Zielińska-Głębocka.

"Według regulaminu RPP w trakcie nieobecności przewodniczącego RPP, Rada spośród swoich członków, w obecności co najmniej 5 członków, w głosowaniu tajnym wybiera prowadzącego posiedzenia RPP. W poniedziałek wyłonimy prowadzącego najbliższe posiedzenie RPP" - powiedziała Elżbieta Chojna-Duch.

"Prezes Wiesiołek jest p.o. prezesem, nie przejmuje prerogatyw przewodniczącego RPP" - dodała.

"Z pewnością nie będzie paraliżu prac RPP, gdyż harmonogram najbliższych posiedzeń jest już przyjęty i obowiązuje" - dodała.

"Prowadzący może być wybrany na jedno posiedzenie, bądź na następne, ta sama osoba nie musi prowadzić wszystkich posiedzeń" - powiedziała Chojna-Duch.

"Na poniedziałek na 11.00 zwołane jest posiedzenie RPP, pierwszym punktem będzie wybór przewodniczącego Rady, którego członkowie dokonają spośród swojego grona, zostało to uzgodnione z wiceprezesem Wiesiołkiem" - powiedziała Anna Zielińska-Głębocka.

"W sobotę zebrał się zarząd NBP, wszystkie zadania są realizowane, nie ma żadnego zagrożenia dla stabilności NBP" - dodała.

Ustawa o NBP stanowi, że 6-letnia kadencja prezesa banku centralnego wygasa m.in. z powodu jego śmierci. Wtedy zastępuje go wiceprezes - pierwszy zastępca.Komentarze ekonomistów:

Piotr Kalisz, główny ekonomista Citi Handlowy

- Zdarzało się w historii, że w tak dramatycznych okolicznościach rynki reagowały nerwowo, jednak biorąc pod uwagę perspektywę kolejnych tygodni nic złego nie powinno się wydarzyć. Nasza konstytucja jest tak skonstruowana, że nie powinno być niepewności co do ciągłości funkcjonowania państwa.

Ryszard Petru, główny ekonomista BRE Banku

- Świat, rynki i inwestorzy muszą się dowiedzieć, że wszelkie zadania są realizowane. Najważniejsze organy, w tym Narodowy Bank Polski funkcjonują dalej. Ekonomiści są zgodni, że natychmiastowe przejęcie steru przez marszałka sejmu Bronisława Komorowskiego i podjęcie decyzji co do kolejnych dni przez najważniejsze organy w państwie uspokoi rynek.

Marcin Mrowiec, główny ekonomista w Banku Pekao

Zagraniczni inwestorzy nauczyli się patrzeć na nasz kraj z perspektywy naszych fundamentów, zatem ewentualna negatywna reakcja w obliczu aktualnych wydarzeń powinna być umiarkowana. Istnieje wiele znaków zapytania. Na pokładzie było wielu ważnych polityków którzy mieli wpływ na gospodarkę kraju.

Jacek Wasilewski, profesor, SWPS (Wyższa Szkoła SPOŁECZNEGO

"Konsekwencje polityczne będą długoterminowe i być może zmienią cały krajobraz polskiej polityki w przyszłości".

"Oczywiście, Prawo i Sprawiedliwość odczuje najboleśniej dzisiejsze wydarzenie, ale nie sprawi to, że życie Platformy Obywatelskiej będzie łatwiejsze. Trudno jest stawać przeciwko komuś kto poniósł tak wielka stratę"

“Nie sądzę aby polityczny kalendarz zmienił się istotnie w stosunku do pierwotnych ustaleń. Nie wyobrażam sobie unieważnienia wyborów lokalnych oraz wyborów prezydenckich.”

Jacek Wiśniewski, główny ekonomista Raiffeisen Bank, WARSZAWA

"Myślę, że w poniedziałek wszyscy inwestorzy będą koncentrować się na konstytucyjnych aspektach tego wydarzenia. Oczekuję że wydarzenia będą obserwowane.”

PAP, Reuters, rp.pl

Księga kondolencyjna - napisz co czujesz