Resort będzie też promował firmy poprzez polskie placówki dyplomatyczne.

W środę w Warszawie 29 firm odebrało certyfikaty dot. zakwalifikowania do projektu GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii. Uczestniczą w nim polskie firmy oferujące własne technologie ochrony środowiska. Celem projektu jest wprowadzenie ich na rynek światowy. Ministerstwo Środowiska nie oferuje bezpośredniego wsparcia finansowego; wybrane w środę przedsiębiorstwa będą uczestniczyć w szkoleniach i korzystać z doradztwa, które sfinansuje MŚ. Ostateczny sukces zależy od aktywności przedsiębiorców - właścicieli technologii.

"Zakwalifikowane projekty mają szansę na sukces międzynarodowy"

Minister środowiska prof. Andrzej Kraszewski wierzy, że zakwalifikowane projekty mają szansę na sukces międzynarodowy. "Promocja polskich zielonych technologii jest jednym z priorytetów resortu" - powiedział w środę minister podczas konferencji prasowej. Doradztwo dotyczyć będzie transferu technologii, możliwości pozyskiwania funduszy i strategii działań marketingowych. Akcelerator ma pomóc dobrać narzędzia odpowiednie dla każdej z firm uczestniczących w programie.

B. minister środowiska prof. Maciej Nowicki, który jest członkiem kapituły konkursu, wybierającej najlepsze technologie powiedział, że stworzenie takiego akceleratora było jego marzeniem. "Cały czas mnie bolało, że dobre, polskie firmy, które mają dobre technologie, nie mogą się przebić za granicą. Skoncentrowały się na polskim rynku i powstała dysproporcja między ich doświadczeniem, oferowanymi rozwiązaniami a pozycją na światowym rynku. Firmy włoskie, hiszpańskie, duńskie czy niemieckie są na tym rynku, mają dobre marki, a polskich firm w ochronie środowiska nie ma" - powiedział profesor.