"Zakładamy, iż realizując naszą strategię przeznaczymy łącznie w wariancie bazowym ok. 22 mld zł na inwestycje w wytwarzanie konwencjonalne (około 32% łącznych nakładów inwestycyjnych), dystrybucję (około 29% nakładów inwestycyjnych) oraz odnawialne źródła energii i wytwarzanie w kogeneracji (około 37% łącznych nakładów inwestycyjnych)" - głosi dokument.

W obszarze wytwarzania konwencjonalnego głównym celem spółki jest wybudowanie nowego bloku opalanego węglem kamiennym o mocy 1000 MW w Świerżach Górnych. Zakładany średni koszt budowy 1 MW to 1,3 mln euro.

"Planujemy jego rozruch w 2015 roku. Jednocześnie z budową nowego bloku zamierzamy prowadzić modernizacje pozostałych bloków 200 MW funkcjonujących w Elektrowni Kozienice. Prowadzimy również obecnie analizy w zakresie przygotowania budowy drugiego bloku 1000 MW w Świerżach Górnych" - napisała spółka.

W obszarze dystrybucji Enea planuje prace inwestycyjne i modernizacyjne infrastruktury sieciowej i niezbędnego wyposażenia w związku ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną oraz koniecznością przyłączania odnawialnych źródeł energii.

"W obszarze dotyczącym odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej planujemy rozbudowę mocy wiatrowych osiągając do 2020 roku 350-450 MW mocy zainstalowanej. Równocześnie podjęliśmy decyzje o realizacji inwestycji w moce biogazowe, planując osiągnięcie w tym obszarze mocy około 150 MW w 2020 roku" - czytamy dalej.

Enea nie wyklucza zwiększenia bazowego programu inwestycyjnego o dodatkowe inwestycje w wytwarzanie konwencjonalne w kwocie ok.10 mld zł. "Kwota ta zakłada również budowę drugiego bloku o mocy 1000 MW w ŚwierŜach Górnych oraz realizację akwizycji na rynku polskim" - podano w dokumencie.

"Ponadto, zarząd nie wyklucza uruchomienia kopalni węgla brunatnego w Gubinie po roku 2012, pod warunkiem zaistnienia odpowiednio korzystnych warunków na rynku uprawnień do emisji CO2, a w późniejszych latach – budowy dwóch bloków o mocy 1000 MW każdy, opalanych węglem brunatnym. W tym przypadku dodatkowe nakłady wynosić będą do 14 mld zł" - czytamy też w materiale.

Łączna osiągalna moc wytwórcza energii elektrycznej w grupie Enea wynosi 2.936 MW, z czego 2.880 MW przypada na Elektrownię Kozienice, a 56 MW przypada na 20 elektrowni wodnych wchodzących w skład grupy.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 446,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 136,05 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 5239,44 mln zł wobec 4526,29 mln zł.