"Przyjęty Budżet zakłada osiągnięcie w 2010 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 11 736 mln zł oraz zysku netto w kwocie 2 898 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Najważniejsze założenia prognozy zakładają średnioroczne notowania miedzi elektrolitycznej 6 700 USD/t, średnioroczne notowania srebra metalicznego 17,00 USD/troz, średnioroczny kurs walutowy 2,70 USD/PLN. Spółka zakłada również produkcję miedzi elektrolitycznej na poziomie 512 tys. ton, w tym 84 tys. ton z zakupionych materiałów miedzionośnych. Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej 12 548 zł/t. Produkcja srebra metalicznego ma sięgnąć 1 100 ton. Nakłady na zakup i budowę środków trwałych wyniosą 1,63 mld zł, a inwestycje kapitałowe 1,63 mld zł.

"Przewidywany wzrost produkcji miedzi elektrolitycznej w 2010 roku wynika przede wszystkim ze zwiększenia produkcji z koncentratów własnych (zużycie zapasów koncentratu utworzonego w trakcie postoju remontowego HM Głogów w 2009 roku) oraz na skutek inicjatyw podjętych w ramach realizacji Projektu 'Efektywność'" - czytamy dalej.

Ponadto spółka tłumaczy, że zmiana poziomu planowanego całkowitego kosztu produkcji miedzi w 2010 r. jest przede wszystkim skutkiem: wzrostu kosztów pracy, wyższej amortyzacji, wykorzystania półfabrykatów własnych z zapasu przy niekorzystnej wycenie szlamów anodowych.

"Założony w budżecie program inwestycyjny nakierowany jest na realizację następujących celów: odtworzenie zużytego majątku oraz utrzymanie w długim okresie produkcji z zasobów krajowych (infrastruktura techniczna nowych rejonów wydobywczych), poprawę efektywności poprzez realizację projektów powodujących obniżkę kosztów w podstawowym ciągu produkcyjnym, dodatkowe przychody z nowo uruchamianej produkcji" - podano w komunikacie.

Głównymi elementami planowanych inwestycji kapitałowych są zakup zagranicznego podmiotu górniczego, w celu poszerzenia bazy zasobowej KGHM, nabycie certyfikatów inwestycyjnych funduszy zamkniętych, zarządzanych przez KGHM TFI, inwestycje w ramach grupy kapitałowej.

W połowie grudnia prezes spółki Herbert Wirth zapowiadał, że KGHM powinien osiągnąć planowany na 2009 rok zysk netto w wysokości 2,2 mld zł. W listopadzie KGHM ponownie w tym roku podniósł prognozę zysku netto do 2.249 mln zł z 1.950 mln zł oraz prognozę przychodów ze sprzedaży do 10.829 mln zł z 9.662 mln zł.

W I-III kw. 2009 roku spółka miała 1854,83 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 2532,80 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 7735,70 mln zł wobec 8750,59 mln zł.