Na pytanie, czy w 2009 roku te dwie spółki mogą pojawić się na giełdzie, Pawlak odpowiedział: "Tak mogą się pojawić". Podkreślił, że w przypadku KHW za upublicznieniem tej spółki opowiedzieli się jej pracownicy.

"Powinniśmy zadbać o to, aby te spółki szybko stały się spółkami publicznymi o dużym potencjale, otwartymi na szeroko rozumianą aktywność w sektorze energii, a nie tylko w wydobyciu węgla" - powiedział też wicepremier.

Dodał, że bardzo ważne jest, aby wokół tych grup rozpoczęły się procesy współpracy i konsolidacji. Jako przykład podał kwestie włączenia koksowni do JSW.

Wicepremier ocenił pozytywnie aktywność Kompanii Węglowej, która wspólnie z niemieckim RWE będzie budować nowy blok energetyczny na Śląsku.

Ministerstwo Gospodarki w opublikowanej już w 2006 roku "Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015" zapowiadało, że możliwa jest sprzedaż na warszawskiej giełdzie mniejszościowego pakietu akcji Kompanii Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) i Węglokoksu. Resort podtrzymywał też plany upublicznienia Grupy Węglowo-Koksowej utworzonej na bazie Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).

Ostatnio MSP podało, że dopuszcza przesunięcie debiutu giełdowego Bogdanki na pierwsze miesiące 2009 r.

Przyjęty w kwietniu 2008 roku przez obecny rząd "Program prywatyzacji na lata 2008-2011" zakłada przeprowadzenie pierwotnych ofert publicznych kilku spółek z sektora węglowego na przełomie 2008 i 2009 roku. Są to Lubelski Węgiel Bogdanka, Kombinat Koksochemiczny Zabrze, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria.

W 2009 roku planowane są natomiast oferty publiczne takich spółek jak Katowicki Holding Węglowy, a na przełom 2009/2010 roku zaplanowano IPO Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Ostatnio MSP podało, że dopuszcza przesunięcie debiutu giełdowego Bogdanki na pierwsze miesiące 2009 r.

Według wcześniejszych informacji, spółka podwyższy swój kapitał o 30%, natomiast Skarb Państwa nie będzie sprzedawał obecnie swoich walorów (96,81%).