Poprawę koniunktury sygnalizuje 24 proc. badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie - 13 proc. (przed miesiącem odpowiednio 26 proc. i 12 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

- Przedsiębiorcy odnotowują pogorszenie bieżącego portfela zamówień, na co wpływa zmniejszenie zagranicznego i - w mniejszym stopniu - krajowego portfela zamówień. We wrześniu ograniczana jest bieżąca produkcja. Na najbliższe trzy miesiące przewiduje się dalszy, choć nieco wolniejszy niż oczekiwano w sierpniu, wzrost portfela zamówień. Tempo wzrostu produkcji może utrzymywać się na poziomie prognozowanym w sierpniu - ocenia GUS.

Wzrost cen wyrobów gotowych może być wolniejszy od zapowiadanego w sierpniu

Z badań wynika, że stan zapasów wyrobów gotowych jest zbliżony do poziomu uznawanego przez przedsiębiorców za wystarczający. Utrzymują się niewielkie opóźnienia w ściąganiu należności od kontrahentów i trudności w regulowaniu zobowiązań finansowych. Prognozy w tym zakresie są mniej optymistyczne od formułowanych w sierpniu.

Przewidywany jest spadek zatrudnienia, nieco większy niż prognozowano w ubiegłym miesiącu.

Wzrost cen wyrobów gotowych może być wolniejszy od zapowiadanego w sierpniu.