Poprawę koniunktury sygnalizuje - tak jak w sierpniu - 23 proc. badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie 15 proc. (w ubiegłym miesiącu 14 proc. Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

- Oceny bieżącej i przyszłej sprzedaży towarów są mniej korzystne niż przed miesiącem. Zarówno bieżąca jak i przewidywana sytuacja finansowa przedsiębiorstw ulega pogorszeniu. Utrzymuje się nadmierny stan zapasów towarów. W konsekwencji planowany na najbliższe miesiące wzrost zamówień na towary u dostawców może być mniejszy niż zapowiadano przed miesiącem - podaje GUS.

Z badań wynika, że wzrost bieżących i przyszłych cen towarów jest nieco wolniejszy od zgłaszanego w sierpniu. Na najbliższe miesiące planowany jest jedynie nieznaczny wzrost zatrudnienia.