Majątek stoczni Gdynia wystawiono łącznie do 18 przetargów; inwestorzy zgłosili się do 7 licytacji. W przypadku stoczni Szczecin chętni zgłosili się do 4 przetargów spośród 13 planowanych. Nojszewski nie podał, których części majątku dotyczą wpłacone wadia.

Zarządca kompensacji poinformował, że łączna kwota wpłaconych wadiów w przypadku stoczni Gdynia wynosi 26,5 mln zł; natomiast 2,6 mln zł - dla zakładu w Szczecinie.

Chętni na zakup majątku obu stoczni mieli czas do środy na wpłatę wadium, uprawniającego do udziału w przetargach. Na 26 listopada zaplanowano przetargi na majątek gdyńskiego zakładu, a dzień później - szczecińskiego. Odbędą się one w drodze elektronicznej licytacji.

Pięć firm przesłało zgłoszenia rejestracyjne oraz wpłaciło wadium, czyli 10 proc. licytowanej części majątku stoczni

"Procedura jest zgodna z ustawą z 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. Podobnie jak w przypadku pierwszych przetargów i zgodnie z zapisami ustawy, proces sprzedaży jest prowadzony z uwzględnieniem zasady zapewnienia przejrzystości, bezwarunkowości, niedyskryminacyjności oraz uczciwej konkurencji" - podkreślił cytowany w komunikacie Nojszewski.

Zarządca kompensacji wyjaśnił, że części majątku stoczni Gdynia wystawiono do 18 przetargów. Pięć firm przesłało zgłoszenia rejestracyjne oraz wpłaciło wadium, czyli 10 proc. licytowanej części majątku stoczni. Do pięciu przetargów zgłosiło się po jednym inwestorze, a do dwóch przetargów - po dwóch inwestorów. Do 11 przetargów nie zgłosił się żaden inwestor.

W przypadku gdyńskiej stoczni 11 przetargów dotyczy nieruchomości, których wartość wynosi 267 mln zł; z kolei 7 przetargów to majątek ruchomy (w tym m.in. prawa autorskie) na kwotę ponad 33 mln zł. Łączna wartość wystawionego majątku stoczni Gdynia to 300 mln zł - poinformował zarządca kompensacji.

Siedem przetargów w przypadku szczecińskiego zakładu dotyczy nieruchomości na kwotę 88 mln zł

Dla aktywów stoczni Szczecin przewidziano 13 przetargów. Trzy firmy przesłały zgłoszenia rejestracyjne oraz wpłaciły wadium; do 3 przetargów zgłosiło się po jednym inwestorze, w jednym przetargu chce wziąć udział dwóch inwestorów, a do 9 przetargów nie zgłosiła się żadna firma.

Siedem przetargów w przypadku szczecińskiego zakładu dotyczy nieruchomości na kwotę 88 mln zł, a sześć przetargów majątku ruchomego o wartości 31 mln zł. Łączna kwota wystawionego majątku stoczni Szczecin to 119 mln zł.

Zarządca kompensacji przypomniał w komunikacie, że "ponowne przeprowadzenie postępowań przetargowych jest możliwe w związku z decyzją Komisji Europejskiej z 8 września 2009 r., zezwalającą Polsce na przedłużenie procesu kompensacji do końca 2009 r. w zakresie sprzedaży majątku i do końca 2010 r. dla zakończenia całej procedury".