Najwcześniej mogłyby one odbyć się po 8 tygodniach od daty ogłoszenia ich w prasie.

W przypadku stoczni Gdynia inwestorzy będą mogli nabyć m.in. duży dok o wartości ok. 100 mln zł oraz ośrodek wypoczynkowy. Jeśli chodzi o stocznię Szczecin, będą to m.in. dwie pochylnie.

Nojszewski podkreślił, że Komisja Europejska zgodziła się na przeprowadzenie kolejnych licytacji aktywów obu zakładów.

"Od momentu ogłoszenia przetargów w prasie musi minąć co najmniej 8 tygodni, by można było je przeprowadzić. Inwestor musi mieć czas na zapoznanie się z wystawianymi na aukcji aktywami" - podkreślił zarządca kompensacji (odpowiedzialny za sprzedaż części majątku obu stoczni).

Wiceminister skarbu Adam Leszkiewicz zapowiedział w rozmowie z PAP, że przetargi na części majątku stoczni Gdynia i Szczecin powinny odbyć się w połowie lipca. Natomiast wcześniej, w pierwszej dekadzie lipca, będą przyjmowane wadia od zainteresowanych inwestorów.

Nojszewski wyjaśnił, że przetargi w sprawie niesprzedanych w ubiegłym roku części majątku zakładów w Gdyni i Szczecinie to dwa odrębne postępowania. "Oznacza to, że nie muszą one odbywać się równolegle" - powiedział.

Leszkiewicz przyznał, że nie podjęto jeszcze decyzji, czy te dwa procesy będą odbywać się równolegle, czy np. najpierw zostanie przeprowadzony przetarg na aktywa stoczni Szczecin, a potem stoczni Gdynia.

Kontynuowanie sprzedaży stoczniowych aktywów ma się odbywać zgodnie z tzw. specustawą stoczniową oraz wymogami Komisji Europejskiej. Chodzi o sprzedaż części majątku stoczni w otwartych, nieograniczonych przetargach, gdzie o wyłonieniu zwycięzcy decydowałaby najwyższa cena.

"Od ostatnich stoczniowych przetargów upłynęło 5 miesięcy. Mamy nadzieję, że poprawiająca się sytuacja gospodarcza na świecie wpłynie na zwiększenie zainteresowania na postoczniowe składniki majątkowe wśród inwestorów. Zapowiedział, że o uruchomieniu tego procesu zostaną poinformowani m.in. PAIiZ, resort gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz placówki dyplomatyczne" - powiedział Leszkiewicz. Dodał, że będą one mogły pomóc w poszukiwaniu inwestorów.

W wyniku przeprowadzonych w ubiegłym roku przetargów i aukcji nabywców znalazło 25 z 37 pakietów majątku stoczni Gdynia. W przypadku szczecińskiego zakładu było to 9 spośród 19 pakietów.