Kurczą się możliwości zaciągania kredytów i pozyskiwania pieniędzy z rynku przez kolej. Fundusz Kolejowy nie zostanie dopuszczony do inwestycji na polskich torach.
Nie będzie zmiany zasad finansowania modernizacji linii kolejowych – dowiedział się DGP. Pozyskiwanie środków z emisji obligacji miało usprawnić inwestycje, ale Ministerstwo Finansów mówi nie.
Zmniejszone wpływy do budżetu wywołane spowolnieniem wymusiły zmianę modelu finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Od tego roku to Krajowy Fundusz Drogowy pozyskuje środki na budowę nowych dróg, odciążając budżet centralny. W 2009 roku sprzedaż obligacji może przynieść w sumie nawet 7,3 mld zł. W przyszłym – nawet trzy razy więcej. Od 2010 roku podobny mechanizm miał działać w przypadku inwestycji kolejowych. Potrzeba do tego zmiany ustawy o Funduszu Kolejowym, jednym z funduszy celowych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Może do tego jednak nie dojść.
– Taki wniosek płynie z analizy projektu budżetu. Wszystko wskazuje na to, że Fundusz Kolejowy nie przejmie na siebie roli finansowania inwestycji na polskich torach – mówi Janusz Piechociński, wiceszef sejmowej Komisji Infrastruktury.
Według Piechocińskiego zmianom niechętne jest Ministerstwo Finansów, które emitowane obligacje musi obejmować gwarancjami Skarbu Państwa. Resort unika odpowiedzi na pytania DGP. Mikołaj Karpiński, rzecznik resortu infrastruktury, twierdzi, że wprowadzenie zmian to wciąż jeszcze otwarta sprawa.

Więcej informacji: PKP wciąż bez pieniędzy na remont torów