Największa górnicza spółka, Kompania Węglowa (KW), miała po sierpniu 19 mln zł zysku. Wydobyła 28,2 mln ton węgla, a sprzedała 24 mln ton. Pozostała część wydobycia trafiła na przykopalniane zwały. KW spodziewa się wzrostu sprzedaży jesienią, gdy rozpocznie się sezon grzewczy.

Kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) wydobyły do końca sierpnia blisko 8,9 mln ton węgla, a sprzedaż wyniosła 8,3 mln ton. Większość trafiła do odbiorców krajowych, na eksport ok. 5 proc. KHW także czeka na poprawę sprzedaży w ostatnim kwartale. Do końca sierpnia zysk na każdej tonie zbliżył się do 27,30 zł, a zysk netto przekroczył 73,7 mln zł. Firma liczy na utrzymanie dotychczasowej dynamiki zysku do końca roku.

– Wrześniowa katastrofa w kopalni Wujek-Śląsk nie wpłynie w sposób istotny na kondycję ekonomiczną całej firmy. Ściana wydobywcza, gdzie doszło do tragedii, dawała ok. 3–3,5 tys. ton węgla na dobę i miała być wkrótce likwidowana – twierdzi Ryszard Fedorowski, rzecznik KHW.

KHW zamierza uruchomić kolejną ścianę w kopalni Wujek-Śląsk, która znajduje się w pobliżu rejonu dotkniętego katastrofą. Nadzór górniczy zdecyduje o tym, czy, kiedy i pod jakimi warunkami może się tam rozpocząć wydobycie.

Cząstkowych wyników nie publikuje Jastrzębska Spółka Węglowa, która w pierwszym półroczu musiała zmniejszyć wydobycie o połowę. Było to związane z kryzysem na rynku stali i koksu. Z powodu spadku cen węgla koksowego JSW zanotowała wielomilionowe straty. W sierpniu jednak popyt na węgiel koksowy wzrósł, a spółka zaczęła odrabiać trudny okres. Nadal jednak nie wzrosły ceny węgla. Według szacunków JSW w drugim półroczu sprzedaż węgla będzie ponad 30 proc. wyższa niż w pierwszej połowie roku.

Z danych resortu gospodarki na koniec lipca wynika, że tegoroczne przychody górnictwa były mniejsze o ponad 1,1 mld zł niż przed rokiem. Spadek sprzedaży przekroczył 20 proc. W końcu lipca na zwałach było ok. 6,4 mln ton niesprzedanego węgla. Dane te nie obejmują kopalni Bogdanka, która może się pochwalić dobrymi wynikami. Po pierwszym półroczu wypracowała 83,4 mln zł zysku netto.

6,4 mln ton niesprzedanego węgla zalegało w lipcu na kopalnianych zwałach