Pogorszenie wyniku finansowego netto górnictwa węgla kamiennego to przede wszystkim skutki spadku zysków ze sprzedaży węgla i strat na pozostałej działalności operacyjnej i działalności finansowej.

Zaważył koks

Do końca czerwca tego roku wydobyto 36,1 mln ton węgla kamiennego i było to o 3 mln ton mniej niż przed rokiem. Sprzedaż ogółem węgla kamiennego w tym okresie wyniosła 31,2 mln ton i w odniesieniu do 2008 roku spadła o 8,1 mln ton (20,7 proc.). W kraju sprzedano o 7,7 mln ton (22 proc.) mniej niż w ubiegłym roku; poza granicami kraju o 435 tys. ton (9,9 proc.) mniej – wynika z informacji Ministerstwa Gospodarki.

Straty to przede wszystkim efekt sytuacji w produkującej głównie węgiel koksowy Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW). Ogólna sprzedaż tego rodzaju węgla – m.in. wobec spadku produkcji stali – była do końca czerwca o 49,3 proc. mniejsza niż w tym samym okresie 2008 roku. Przychody z krajowej sprzedaży węgla koksowego spadły – w odniesieniu do I półrocza ubiegłego roku – o ponad 1,57 mld zł, czyli o 66,3 proc. Spadek sprzedaży tego surowca pociągnął w I półroczu znaczne zmniejszenie jego wydobycia – o 43,1 proc. JSW już od maja nie prowadzi wydobycia w piątki.

ZATRUDNIENIE W GÓRNICTWIE

Na koniec I półrocza w kopalniach pracowało 265 osób mniej niż na początku roku. Do kwietnia bilans przyjęć i odejść był dodatni – głównie wobec przyjęcia w I kwartale ponad tysiąca osób przez Kompanię Węglową. Potem spółki wstrzymały nabór. Na koniec czerwca zatrudnienie w branży utrzymywało się poniżej 116 tys. osób, z których ponad 90 tys. to górnicy dołowi.