Założenia polsko-szwedzkiej inicjatywy dotyczącej wschodniego partnerstwa przedstawił Andrzej Cieszkowski z Departamentu Europejskiego MSZ, który uczestniczył w panelu "Wschodnie Partnerstwo i Unia Śródziemnomorska - komplementarne czy konkurencyjne?"

Dyskusję tę - w ramach XVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy - zorganizowały wspólnie Centrum Strategii Europejskiej - DemosEuropa i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Według przesłanej PAP informacji Przedstawicielstwa KE w Polsce, Cieszkowski powiedział, że integracja gospodarcza z sąsiadami ze Wschodu powinna być oparta na umowach o wolnym handlu. Dodał, że długoterminowym celem tej inicjatywy jest m.in. całkowite zniesienie wiz dla obywateli wszystkich krajów objętych inicjatywą.

"Pierwszym krokiem na tej drodze są umowy o ułatwieniach wizowych" - wyjaśnił. Podkreślił, że partnerstwo wschodnie stanowi "wielki krok w kierunku pełnej integracji z UE" i zapowiedział, że konkretne projekty tej inicjatywy powinny wystartować w przyszłym roku.

"Komisja Europejska wyraża poparcie dla polsko-szwedzkiej inicjatywy wschodniego partnerstwa. Konflikt w Gruzji przekonał o wadze tej inicjatywy te państwa członkowskie, które wcześniej były temu niechętne" - oświadczył uczestniczący w dyskusji John O'Rourke - szef wydziału Europejskiej Polityki Sąsiedztwa w Komisji Europejskiej.

Zwrócił też uwagę, że konkurencja między wschodnim i południowym wymiarem polityki sąsiedztwa, byłaby niefortunna, ponieważ oba wymiary są komplementarne, a Unię Europejska stać na poważne zaangażowanie na obu frontach.

Podobnego zdania jest Alan Mayhew z Sussex University w Wielkiej Brytanii. "Europejska polityka sąsiedztwa pozwala na swoistą równowagę między państwami skoncentrowanymi na wymiarze południowym i tymi, które więcej łączy ze Wschodem" - powiedział w czasie panelu.

Mayhew zwrócił uwagę na ewolucję oczekiwań europejskich sąsiadów wobec Unii Europejskiej. W związku ze zmianami, jakie następują w światowym handlu, spadło zainteresowanie umowami handlowymi z UE - zauważył. Jego zdaniem, np. Ukraina byłaby zainteresowana umową o bliskiej współpracy z UE, jednak taką, która wychodzi poza wymiar handlowy.

Brytyjski profesor przekonywał, że przyjęcie części europejskiego prawodawstwa przez Ukrainę, jest szansą na modernizację gospodarki tego kraju i wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wyraził jednak wątpliwość, czy może to nastąpić bez perspektywy członkostwa w UE.

"Reformy na Ukrainie są potrzebne nie tylko jej, ale i UE" - podkreślił Mayhew. Zwrócił też uwagę na pojawiające się ryzyko przenoszenia części produkcji przemysłowej z UE na Ukrainę, w związku z mniejszymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska w tym kraju.

"Jeśli UE nie jest gotowa na kolejne rozszerzenia, to powinna pomyśleć o ofercie ograniczonego lub częściowego członkostwa" - przekonywał z kolei Janis Emmanouilidis z greckiej Fundacji ds. Polityki Europejskiej i Zagranicznej.

Pierwsza z nich polegałaby na niepełnym uczestnictwie w politykach UE, długotrwałych wyłączeniach i okresach przejściowych. Druga - miałaby się opierać na pełnym uczestnictwie w jednej lub kilku unijnych politykach. "Oznacza to de facto członkostwo w wybranych obszarach UE, z możliwością pełnego członkostwa" - wyjaśnił Emmanouilidis. Jednak - ostrzegł- mogłoby to doprowadzić do utworzenia w UE członkostwa różnych kategorii i wynikających z tego napięć.

Grecki ekspert podkreślił też konieczność zapewnienia krajom sąsiadującym z UE wpływu na te decyzje Unii, które ich dotyczą.

Kolejny panel organizowany przez KE, to "Pakiet klimatyczny UE - szansa czy zagrożenie dla Europy?" Jego uczestnicy podejmą próbę odpowiedzi na pytanie, jak pogodzić konkurencyjność unijnej gospodarki z założeniami tzw. Pakietu Klimatycznego UE. Panel otworzy wystąpienie gościa specjalnego - unijnej komisarz ds. polityki regionalnej, Danuty Huebner.

Ponadto w ramach programu kulturalnego towarzyszącego obradom Forum, Przedstawicielstwo KE w Polsce zorganizowało na krynickiej promenadzie plenerową wystawę fotograficzną "Marzenie o upadku kurtyny". Wystawa opowiada o najważniejszych etapach powojennej historii podzielonej Europy w kontekście integracji europejskiej - od 1945 do 2007 roku.