– Wytyczne będą stanowić dla państw członkowskich oraz władz publicznych kompleksowe i przejrzyste narzędzie, dzięki któremu zyskają one pewność, że ich plany finansowania projektów dotyczących sieci szerokopasmowych ze środków publicznych są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa – mówi Neelie Kroes, komisarz ds. konkurencji.

Sieć także dla konkurentów

W wytycznych stwierdzono, że pomoc publiczna przy budowie szerokopasmowych sieci nie może być udzielana na terenach, gdzie istnieje konkurencja w świadczeniu usług internetowych. Państwowe pieniądze mogą trafić natomiast tam, gdzie budowa sieci może być nieopłacalna dla prywatnych przedsiębiorców, gdyż trudno będzie im w rozsądnym czasie uzyskać zwrot z inwestycji, oraz tam, gdzie zasięg sieci jest niedostateczny. Pomoc rządu udzielona firmie prywatnej musi propagować konkurencję, a to oznacza, że beneficjent pomocy musi udostępnić konkurentom sieć zbudowana z pomocą finansową ze środków publicznych.

Pomoc w 40 przypadkach

Komisja Europejska podkreśla, że w ostatnich pięciu latach podjęła ponad 40 indywidualnych decyzji w sprawie udzielenia zgody na wspieranie budowy lub rozbudowy sieci szerokopasmowych ze środków publicznych. Pozwoliło to wykształcić spójną i konsekwentną praktykę, którą wykorzystano przy opracowaniu wytycznych.