Od przyszłego roku wiejskie gminy będą mogły ubiegać się o unijne dotacje na budowę infrastruktury, która zapewni ich mieszkańcom dostęp do szerokopasmowego internetu. Na ten cel Polska dostała dodatkowe 30 mln euro. Pochodzą one z puli środków, które UE przeznaczyła na walkę z kryzysem gospodarczym. Będą dostępne po zatwierdzeniu przez Brukselę zmian w polskim Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Trafił on do KE w lipcu.

Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad sposobem wykorzystania dodatkowych pieniędzy.

– Skłaniamy się, by dofinansować projekty kompleksowe w obszarze ostatniej (łącze do klienta) i przedostatniej mili – mówi Mieczysław Paradowski z resortu rolnictwa.

Dodaje, że unijne regulacje nie pozwalają na finansowanie publicznych punktów dostępu do internetu lub abonamentu dla mieszkańców.

Resort współpracuje przy uruchomieniu nowych dotacji z MSWiA, gdzie usłyszeliśmy, że nowe wsparcie nie może się pokrywać z już dostępnym w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, bo nie można korzystać z dwóch różnych rodzajów unijnego wsparcia na ten sam projekt.

Dotacje nie dla wszystkich

W czwartek Komisja Europejska opublikowała nowe wytyczne odnośnie do wspierania ze środków publicznych inwestycji w sieć internetową.

Dotowane mogą być projekty na obszarach, na których operatorzy prywatni nie inwestują w nowe sieci i z tego powodu dostęp do internetu jest utrudniony.

Natomiast na terenach, gdzie panuje między nimi konkurencja, firmy nie powinny mieć dostępu do pomocy publicznej.