Business Centre Club z zadowoleniem przyjął wypowiedź premiera Donalda Tuska o planie przyjęcia przez Polskę euro w roku 2011. Przedsiębiorcy zrzeszeni w Klubie mają nadzieję, że zapowiedzi te rzeczywiście oznaczają determinację do jak najwcześniejszego przyjęcia wspólnej europejskiej waluty.

Zdaniem BCC, przyjęcie euro ułatwi prowadzenie inwestycji i zmniejszy ich koszty, ułatwi absorpcję środków z Unii Europejskiej i zwiększy napływ nowych technologii. Do kolejnych profitów należy przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego, ułatwienie obsługi zwiększonego ruchu turystycznego oraz przygotowania i obsługi finałów EURO 2012.

BCC uważa, że kolejne rządy, w tym gabinet Donalda Tuska, "przegapiły" ostatnie 3 lata, kiedy Polska już spełniała kryteria, pozwalające podjąć decyzję o szybkim przyjęciu wspólnej waluty.

Business Centre Club Polska podkreśla, że im wcześniej Polska przyjmie euro, tym szybciej skorzysta na tym gospodarka. Klub stoi też na stanowisku, że decyzję w tej sprawie należy podjąć, kiedy koniunktura gospodarcza jest sprzyjająca.