Jego zdaniem projekt budżetu na 2009 rok stwarza warunki do szybkiego przystąpienia Polski do strefy euro.

"Premier po raz kolejny wyraził ambitne aspiracje rządu. Projekt budżetu jest wyrazem tych aspiracji. Zmniejszając deficyt budżetu państwa o 0,8 proc. PKB, w porównaniu z planem poprzedniego rządu na 2008 rok i wygospodarowując 11,3 mld zł na priorytety rozwojowe z ogólnego wzrostu wydatków 14,2 mld zł, rząd stworzył warunki do osiągnięcia celu szybkiego przyjęcia euro. W najbliższym czasie rząd przystąpi do prac nad harmonogramem i strategią w tym zakresie" - podał minister w oświadczeniu.

Premier Donald Tusk powiedział w środę, że jego rząd będzie dążył do tego, aby wstąpić do strefy euro w 2011 roku. Zdaniem premiera będzie trudne, ale możliwe do zrealizowania.