O ile dla większości produktów wymogi bezpieczeństwa zawiera ustawa z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, o tyle zabawek (podobnie jak np. żywności i kosmetyków) dotyczą przepisy odrębne. Jest to rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. nr 210, poz. 2045 z późn. zm.).

Przepisy mówią, że do obrotu mogą być wprowadzone zabawki, które podczas używania zgodnie z przeznaczeniem lub w sposób możliwy do przewidzenia, mając na uwadze prawidłowe zachowanie dzieci, nie będą stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników lub osób trzecich.

Zabawka musi być opatrzona znakiem CE, zawierać nazwę i adres producenta lub importera, posiadać informację o przeznaczeniu oraz ostrzeżenia, np.: nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej trzech lat. Powinna też być informacja, czy jest przeznaczona do użytku pod nadzorem dorosłego, instrukcja po polsku, ostrzeżenie o umiejętnościach koniecznych do korzystania z zabawki, informacja o sposobie konserwacji.