Agencje detektywistyczne odnotowują wzrost popytu na usługi wywiadu gospodarczego. Przedsiębiorcy sprawdzają wiarygodność swoich partnerów biznesowych.
W ostatnich miesiącach rośnie zapotrzebowanie na usługi wywiadu gospodarczego.
– Sytuacja na rynku spowodowała, że przedsiębiorcy przyglądają się każdej wydanej złotówce. Dlatego, zamiast ryzykować, chcą uzyskać sprawdzone informacje – przekonuje Tomasz Starzyk z wywiadowni Dun & Bradstreet Poland.
Z kolei Bartosz Pastuszaka z IBBC Group stwierdził, że polscy przedsiębiorcy sceptycznie podchodzili do wywiadu gospodarczego, myląc go ze szpiegostwem. To się zaczęło zmieniać. Wywiad gospodarczy jest etycznym zbieraniem danych, w celu uzyskania informacji na temat sytuacji prawnej i finansowej przedsiębiorstwa. Ma też wesprzeć proces decyzyjny i zminimalizować ryzyko biznesowe.
Może on być wykorzystany w każdej branży. Najczęściej z usług detektywów korzystają kancelarie prawne, firmy windykacyjne, ubezpieczeniowe, handlowe, reklamowe, a także duże koncerny farmaceutyczne i energetyczne.
Detektyw musi posiadać licencję, którą wystawia właściwa jego miejscu zamieszkania Wojewódzka Komenda Policji. Kandydat przystępujący do egzaminu powinien spełniać warunki określone w ustawie o usługach detektywistycznych z 6 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 12, poz. 110). Musi mieć też ukończone 21 lat, wykształcenie co najmniej średnie i nie być skazany prawomocnym wyrokiem sądu. Zarówno za egzamin, jak i licencję pobierana jest opłata w wysokości 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce.
Od osoby przystępującej do egzaminu wymagana jest wiedza z prawa cywilnego, karnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz wybrane elementy kryminalistyki i kryminologii, wiktymologii i psychologii sądowej oraz znajomość przepisów dotyczących działalności organów państwa oraz ochrony informacji. By przystąpić do egzaminu, nie trzeba ukończyć żadnej specjalistycznej szkoły, chociaż w Polsce funkcjonują uczelnie, które przygotowują do egzaminów detektywistycznych. Nie mają one jednak prawa do wydawania licencji.
Przykładowo dwa lata nauki w Policealnej Szkole Detektywów i Pracowników Ochrony Ochikara kosztują 4 tys. zł.
Detektywa wywiadu gospodarczego powinna cechować spostrzegawczość, analityczny umysł, rzetelność i dyskrecja. Przydatna jest również wiedza z ekonomi czy finansów publicznych.
Wynagrodzenie detektywa wynosi od 4 do 7 tys. zł miesięcznie. Doświadczeni pracownicy mogą liczyć na zarobki w granicach 10–15 tys. zł.
ZAWODY
W cyklu profesje z przyszłością pisaliśmy już m.in. o tajemniczych klientach, doradcach wizerunku, infobrokerach, aktuariuszach, kontrolerach ruchu lotniczego, architektach światła, specjalistach od zagrożeń publicznych.