Obecnie powstające inteligentne budynki wyposażone są we wszystkie instalacje oraz urządzenia zintegrowane w jednym systemie, zarządzanym za pomocą komputera lub tzw. manipulatora. W tego typu budowlach istnieje możliwość programowania stałych czynności. Na przykład o określonej porze dnia włącza się światło lub w czasie burzy automatycznie zostaną zamknięte wszystkie okna. Inteligentny budynek, dzięki sieci czujek i detektorów, sam reaguje na zmieniające się warunki i dostarcza niezbędnych informacji, co się w nim dzieje – tym samym jest dużo bezpieczniejszy i łatwiejszy w zarządzaniu niż budynki, w których nie ma podobnych zabezpieczeń.

Skuteczna ochrona

Jedną z wielu zalet inteligentnych instalacji jest kontrola dostępu do obiektu. Jeżeli przy wejściu do budynku, zamiast tradycyjnego zamka w drzwiach, zostanie zastosowany czytnik kart zbliżeniowych, wtedy zarządca będzie miał możliwość monitorowania obiektu. Wystarczy tylko, że każdy z mieszkańców zostanie zaopatrzony w odpowiednią kartę, wraz z przyporządkowanym jej unikatowym elektronicznym identyfikatorem. Dzięki odnotowywaniu zdarzeń w systemie osoba zarządzająca obiektem będzie mogła łatwo sprawdzić, kto i o której godzinie wchodził do budynku. Podobnie jest w wypadku podziemnego garażu, do którego każdy użytkownik dysponuje przypisanym mu pilotem. Wprowadzenie elektronicznej kontroli dostępu znacznie zwiększa bezpieczeństwo, ponieważ w wypadku ewentualnej próby włamania czy kradzieży, można łatwo sprawdzić, kto np. ostatni wchodził do garażu.

Alarm przeciwpożarowy

Już na etapie projektowania budynku, deweloper musi podjąć decyzję, czy nowy obiekt będzie posiadał rozbudowaną instalację alarmową. Jeśli czujki ruchu i gazu zostaną odpowiednio zainstalowane, wtedy o każdym wykrytym zagrożeniu zarządca natychmiast jest informowany np. za pomocą sygnału dźwiękowego. Niektóre systemy mogą być tak skonstruowane, że dodatkowo do osoby sprawującej nadzór nad obiektem zostanie wysłane na numer telefonu komórkowego specjalne ostrzeżenie SMS lub informacja głosowa. Informacja o zagrożeniu może też zostać automatycznie wysłana np. do firmy ochroniarskiej, z którą współpracuje administrator budynku. Umożliwi to szybką reakcję w przypadku pożaru czy próby włamania.